Bezrobotni mogą dostać nawet 14 tys. w ramach bonu zasiedleniowego 2023. Jak go dostać?

i

Autor: Archiwum Bezrobotni mogą dostać nawet 14 tys. w ramach bonu zasiedleniowego 2023. Jak go dostać?

Bezrobotni mogą dostać nawet 14 tys. w ramach bonu zasiedleniowego 2023. Jak go dostać?

Urzędy pracy oferują sporo form wsparcia dla osób bezrobotnych. Jedną z nich jest bon zasiedleniowy, w ramach którego osoby szukające pracy mogą otrzymać nawet 14 tysięcy złotych. Nie każdy jednak może się o niego starać.

Bon zasiedleniowy 2023: bezrobotni mogą dostać nawet 14 tysięcy złotych

Młode osoby, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, mogą starać się o specjalny dodatek z Powiatowego Urzędu Pracy zwłaszcza, jeśli szukają pracy poza swoim miejscem zamieszkania. Bon ma być zachętą do tego, aby nie tylko aktywnie szukać pracy w całym kraju, ale też ma być gwarancją dla bezrobotnego pokrycia kosztów związanych z przeprowadzką do innego miasta i zamieszkania w nim. Bon na zasiedlenie przysługuje więc osobom, które właśnie podejmują pracę albo chcą założyć własną działalność gospodarczą. Nie każdy może jednak starać się o bon zasiedleniowy, a niektóre warunki z góry eliminują część bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

W 2023 roku w ramach bonu zasiedleniowego możemy maksymalnie otrzymać 14 659,92 zł. Wszystko jednak zależy od sytuacji osoby, która wnioskuje o dodatek, jak również od budżetu, jakim dysponuje dany urząd pracy. Urzędnicy mogą również zakwestionować podaną kwotę przez wnioskodawcę zmniejszając ją do poziomu, który PUP będzie w stanie zaakceptować. 

Bon zasiedleniowy: Komu przysługuje i kto może się o niego starać

Na wstępie należy zaznaczyć, że bon zasiedleniowy jest skierowany do osób młodych, do 30 roku życia, które właśnie rozpoczynają swoją karierę zawodową. Aby móc się o niego starać trzeba przede wszystkim być zarejestrowanym w urzędzie pracy. Co ważne, nie ma jakiegoś limitu czasowego i o bon zasiedleniowy można się starać nawet tego samego dnia, kiedy dokonało się rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby, które chcą się o niego starać, muszą spełniać następujące warunki: 

  • Mieć status osoby bezrobotnej,
  • nie mogą mieć ukończonego 30. roku życia,
  • praca, którą podejmą, bądź działalność gospodarcza, jaką założą, musi być co najmniej 80 kilometrów od miejsca zamieszkania, bądź czas dojazdu i powrotu zajmuje minimum trzy godziny. Dlatego też np. mieszkaniec Bytomia nie może się starać o bon w przypadku, gdy znajdzie pracę w Katowicach, ale za to zatrudniając się np. w Warszawie już tak,
  • Przychód, jaki będą otrzymywać, będzie wynosić co najmniej miesięczną pensję,
  • utrzymają zatrudnienie bądź działalność gospodarczą przez minimum 6 miesięcy,
  • musi mieć umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, przy czym część urzędów respektuje tylko tę pierwszą formę umowy o pracę. 

O dopłaty nie mogą się również starać mundurowi, czyli policjanci, żołnierze, strażacy czy funkcjonariusze służb więziennych. 

Bon zasiedleniowy: Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Żeby móc starać się o bon zasiedleniowy, trzeba złożyć do odpowiadającego naszemu miejscu zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedni wniosek, którego wzór znajdziemy na stronie PUP. We wniosku muszą znaleźć się: 

  • dane osobowe,
  • aktualne miejsce zamieszkania,
  • kwota bonu, o jaką chcemy zawnioskować,
  • adres przyszłego zamieszkania związanego z miejscem zatrudnienia.

Kwota, jaką chcemy utrzymać, musi być odpowiednio uzasadniona wraz z podaniem prognozowanymi kosztami życia w nowym miejscu zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów dojazdu i kosztów zamieszkania. Do wniosku należy też dołączyć deklarację pracodawcy o tym, że będzie chciał nas zatrudnić. Tak wypełniony wniosek trafia potem do rozpatrzenia, na co urząd ma 30 dni. 

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to formalności związane z bonem zasiedleniowym na tym się nie kończą. W ciągu 30 dni od odebrania bonu należy do urzędu dostarczyć dokument potwierdzający zatrudnienie, rozpoczęcia działalności zarobkowej poprzez założenie własnej działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej. Trzeba również dostarczyć oświadczenie o spełnieniu wymogu dotyczącego odległości minimalnej między miejscem zamieszkania a miejscem, gdzie podjęliśmy pracę. Następnie mamy 8 miesięcy na to, aby potwierdzić, że przepracowaliśmy co najmniej pół roku. 

W przypadku utraty pracy przed okresem 6 miesięcy mamy siedem dni na to, aby poinformować o tym PUP. Jeśli nie chcemy stracić dopłaty, to w ciągu kolejnych siedmiu dni trzeba dostarczyć oświadczenie o podjęciu kolejnego zatrudnienia jednocześnie spełniając warunek odległości.

Wiadomości ze Śląska

i

Autor: Archiwum Wiadomości ze Śląska Link: https://www.eska.pl/slaskie/
Źródło: Bezrobotni mogą otrzymać nawet 14 tys. zł. Wystarczy złożyć jeden wniosek