Praca na Śląsku

Jest praca w budżetówce na Śląsku! Płacą 4 tys. zł, a to nie wszystko! Lista profitów jest długa, wymagań - niekoniecznie

Praca na Śląsku. 80 etatów czeka na kandydatów do Służby Celno-Skarbowej. Wymagania do pełnienia służby są niewielkie. Rekrutacja ruszyła w poniedziałek 5 września. Wystarczy złożyć niezbędne dokumenty. Płacą prawie 4 tysiące złotych, ale to nie wszystko! Budżetówka oferuje także dodatkowe profity.

80 etatów czeka na kandydatów do Służby Celno-Skarbowej w Katowicach, wystarczy złożyć niezbędne dokumenty. Na co mogą liczyć kandydaci, gdzie składać dokumenty i kto może zostać funkcjonariuszem?

Praca na Śląsku. Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach szuka pracowników. Co trzeba zrobić?

- Wystarczy złożyć niezbędne dokumenty, do których należą kwestionariusz osobowy, kopie dokumentów, które potwierdzają wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy, służby, a także oświadczenie dotyczące prac lub służby w organach bezpieczeństwa - mówi nadkom. Grażyna Kmiecik, ekspert Służby Celno-Skarbowej.

Kandydacie mogą składać dokumenty do 20 września.

Czytaj również: Dlaczego Marian Zembala popełnił samobójstwo? Wdowa po kardiologu mówi o naciskach

Kto może zostać funkcjonariuszem w Urzędzie Celno-Skarbowym?

Aby zostać pracownikiem budżetówki, trzeba spełnić kilka warunków. Kandydat chętny do rozpoczęcia pracy w Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach musi być obywatelem polskim a także korzystać z pełni praw publicznych. Oznacza to, że nie może mieć prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Express Biedrzyckiej: Jan Maria Jackowski wskazał, co jest groźne dla obozu rządzącego. Chodzi o rolników

Praca w Urzędzie Celno-Skarbowym: wymagania

Ponadto, kandydat musi posiadać:

 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • odpowiedni stan zdrowia,
 • brak przeszłości w służbie zawodowej i pracy w organach bezpieczeństwa państwa;

Przeczytaj koniecznie: Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego! Jest decyzja wojewody. Wyłowiono tam pół tony śniętych ryb

Wśród dodatkowych wymagań Izba Administracji Skarbowej w Katowicach wymienia prawo jazdy kategorii B, dobrą sprawność fizyczną, która pozwoli na udział w szkoleniach z zakresu przymusu bezpośredniego, a także umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.

Ile się zarabia w Urzędzie Służby Celno-Skarbowej w Katowicach. Jakie wynagrodzenie?

Jak zapewnia pracodawca, to praca, która daje poczucie stabilizacji zawodowej oraz ścieżką kariery od aplikanta do inspektora. ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora, wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku – 3.981,00 zł brutto (kwota wynagrodzenia zasadniczego + dodatek za stopień służbowy) oraz dodatki do uposażenia;

Na co jeszcze mogą liczyć kandydaci?

 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga,
 • wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Gdzie złożyć dokumenty?

Potrzebną dokumentację można złożyć osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (ul. Damrota 25, 40-022 Katowice) lub drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (w przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej”.

Wzór kwestionariusza osobowego można znaleźć na stronie: http://www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

 • kwestionariusz osobowy, według wzoru, który znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawało się w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – jeśli urodziło się przed 1 sierpnia 1972 r.
Sonda
Co jest lepszym rozwiązaniem w dzisiejszych czasach: praca na etacie, czy własny biznes?
Nasi Partnerzy polecają