Kiedy lekarz zleca test na koronawirusa? Sprawdź NOWE wytyczne

2020-10-09 7:17 Rafał Strzelec
Kiedy lekarz zleca test na koronawirusa? Są NOWE wytyczne!
Autor: pixabay.com

Jest nowe rozporządzenie dotyczące zlecania badań na koronawirusa. Obowiązuje ono od piątku 9 października. Od tego momentu lekarz może wysłać pacjenta na test na SARS-CoV-2 nawet wtedy, kiedy nie wykazuje on objawów takich jak gorączka, powyżej 38 stopni, brak węchu i smaku, duszności oraz kaszel. Sprawdź, co się zmieniło w tej materii na se.pl.

Koronawirus. Kiedy lekarz wysyła pacjenta na test? Nowe rozporządzenie!

Nowe rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w czwartek wieczorem. Określa ono standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Jeśli lekarz ma podejrzenie, że jego pacjent jest zakażony koronawirusem, zgodnie z treścią rozporządzenia "kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej". Działania te obejmują:

  • ocenę stanu zdrowia - przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub w formie teleporady (dzieci do 2. roku życia są badane obowiązkowo przez lekarza);
  • w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia - zlecenie przez lekarza badań diagnostycznych pod kątem obecności koronawirusa ( testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2);
  • jeśli wynik jest pozytywny - lekarz kieruje pacjenta na izolację domową lub do szpitala, jeśli jego stan wymaga hospitalizacji;

Ważne! Jeśli pacjent nie może samodzielnie udać się na test, lekarz przekazuje pacjentowi informację o punktach pobrań, w których można wykonać badanie. Dodatkowo nakazuje, aby podczas transportu nie korzystał ze środków komunikacji publicznej.

Izolacja domowa. Nowe zasady

Nowe rozporządzenie wprowadza także zmiany jeśli chodzi o izolację domową. Nie wcześniej niż w ósmej dobie jej trwania lekarz POZ udziela pacjentowi porady albo teleporady. Wówczas dokonuje oceny stanu zdrowia zakażonego. Jeśli stwierdzi, że pacjent wymaga przedłużenia izolacji, to informuje go jednocześnie o konieczności odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania.

Zakończenie izolacji w warunkach domowych następuje po udzieleniu przez lekarza - w ostatnim dniu przedłużonego okresu tej izolacji - porady albo teleporady, jeśli lekarz nie podejmie decyzji o konieczności jej przedłużenia. W przypadku pacjenta, który nie może się poruszać lub wymaga tego jego stan zdrowia, zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół karetki wymazowej

W przypadku postępowania z pacjentem zakażonym lekarz sprawujący nad nim opiekę kieruje go do odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji, gdy jest potrzebna. W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca jego transport.

Zlecenie badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (w tym testu molekularnego RT-PCR) wymaga od lekarza stwierdzenia wskazań do wykonania takich badań. Podmiot, w którym lekarz udziela świadczeń lub prowadzi pacjenta, informuje go o wyniku testu. Informacja jest przekazywana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. 

Zakażony koronawirusem uciekł ze szpitala w Zgierzu. Mówi o strachu