Andrzej Poczobut

i

Autor: CTVBY/YouTube

Inicjatywy

Prezydent RP odznaczy Andrzeja Poczobuta? Represjonowani wnioskują

2023-03-19 13:15

Z początkiem lutego Sąd w Grodnie ogłosił wyrok w sprawie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta. W politycznym procesie zarzucono mu „wzniecanie nienawiści” i „działalność terrorystyczną”. Opozycjonista spędził w areszcie 500 dni. Skazano go na 8 lat pozbawienia wolności – w białoruskiej rzeczywistości na 8 lat uwięzienia w kolonii karnej. Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wystąpiło do prezydenta Andrzeja Dudy „o uhonorowanie Andrzeja Poczobuta najwyższym odznaczeniem państwowym za Jego niezłomne w wpisane w poczet bohaterów narodowych świadectwo oraz za cierpienie z najwyższą godnością”.

Przypomnijmy kim jest Andrzej Poczobut (49 l.). To dziennikarz, orędownik polskości i aktywista zabiegający o poszanowanie praw obywatelskich i mniejszości narodowych w białoruskim państwie dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Od 2011 r. jest na celowniku białoruskich służb specjalnych i tamtejszego sądownictwa. Mimo międzynarodowych protestów został skazywany. W procesie w Grodnie (rozpoczętym w styczniu 2023 r.) został skazany (8 lutego) za „wzniecania nienawiści” na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Jednocześnie białoruski KGB wpisało go na listę tych, którzy „mają do czynienia z działalnością terrorystyczną”.

Śląskie Stowarzyszenie w prośbie do prezydenta RP napisało, że: „W obliczu przybierającej niewyobrażalne w dotychczasowych stosunkach pomiędzy naszymi bratnimi narodami, rozmiary kampanii nienawiści wobec Polaków na Białorusi – Stowarzyszenie (…) zawraca się z gorącą prośbą do wszystkich braci Białorusinów, aby nie ulegali prymitywnej propagandzie totalitarnego reżimu, bezwzględnie zwalczającej aspiracje wolnościowe i obywatelskie całego społeczeństwa…”. Tym przekazem solidarnościowi kombatancie nawiązują, co we wniosku zaznaczają, do historycznego (acz już nieco zapomnianego w szerokim społeczeństwie) „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej” (z 8 września 1981 r. Solidarnościowi kombatanci podkreślają, że „Dzisiaj (…) nie możemy zapomnieć o świadectwie, jakie daje swoją niezłomną postawą Andrzej Poczobut”.

Czy Białoruś stanowi dla nas zagrożenie? Komandor Maksymilian Dura wyjaśnia

Czy prezydent Andrzej Duda przychyli się do prośby-wniosku Stowarzyszenia? Pożyjemy, zobaczymy. Kombatanci wnioskując o najwyższe odznaczenie państwowe (Order Orła Białego – mniej prawdopodobne lub Order Odrodzenia Polski – bardziej prawdopodobne) konkludują: „Niech okrutny ciemiężca wie, że Polska pamięta o swoich bohaterach i jak tylko może wspiera walczących o świętą sprawę, za prawdę, wolność słowa, demokrację i solidarność polsko- białoruską” – podkreśla w imieniu Stowarzyszenia jego przewodniczący Eugeniusz Karasiński.

W Republice Białorusi żyje 287 tys. obywateli uznających się za mniejszość polską. Są to autochtoni (jak choćby na czeskim Zaolziu, czy we zachodnich obwodach Ukrainy). W Polskiej ocenie, a także międzynarodowej ostatni proces i wyrok wydany na Poczobuta jest elementem rządowej polityki wymierzonej nie tylko w zwolenników demokratycznych przemian na Białorusi, ale także (a może przede wszystkim) w mniejszość polską.

Sonda
Czy pojechałbyś na Białoruś po tańsze paliwo?