W BIURACH RZECZY ZNALEZIONYCH zguby czekają na roztargnionych!

2020-01-23 20:00 abe
Biuro Rzeczy Znalezionych
Autor: Marcin Smulczyński / SE

Zgubiłeś telefon? Nie kupuj jeszcze nowego. Zobacz, czy nie czeka na ciebie miejskim biurze rzeczy znalezionych. W bytomskim na właścicieli czekają 34 komórki.

I jeszcze 12 rowerów, 11 portfeli, wiele kart bankomatowych itd. W sumie (wg stanu z 23 stycznia) 136 przedmiotów. Zguby trafiają tutaj pod jednym warunkiem: że znalazł je ktoś uczciwy. Zgodnie z prawem urzędy gminy publikują spis rzeczy znalezionych na swoich stronach internetowych, w swoim Biuletynie Informacji Publicznej, a dla tych, którzy nie mają dostępu do komputera i internetu, urzędnicy wywieszają listy na tablicy ogłoszeń. Wykaz rzeczy zgubionych, ale przez uczciwych znalezionych jest aktualizowana co miesiąc. Znajdują się na niej przedmioty, które przyniesiono do biura rok wcześniej. Choć są zdejmowane z listy po roku, to przez kolejny rok czekają na swojego właściciela w magazynach urzędu – informuje bytomski magistrat. Jeśli właściciel nie zgłosi się po zgubę, to staje się ona własnością znalazców. Wówczas magistrat wysyła im odpowiednie zawiadomienie. Trochę inaczej rzecz ma się ze zgubionymi/znalezionymi pieniędzmi. Gdy właściciel się nie zgłasza, są one wpłacane na konto Urzędu Miejskiego w Bytomiu (lub każdego innego, który prowadzi takie biuro). Nie są to duże kwoty – kilkadziesiąt groszy czy kilka złotych. Z kolei dokumenty trafiają do organu wydającego (na przykład karty NFZ do miejscowego oddziału instytucji).

Dodajmy, że zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych z 2015 r. w przypadku znalezienia rzeczy przysługuje nam również znaleźne, w wysokości 10 proc. wartości rzeczy. Chęć uzyskania takowego należy zgłosić najpóźniej w dniu wydania rzeczy właścicielowi. Nie wszystkie rzeczy znalezione należy oddawać do biura. Jeśli ktoś znalazłby broń lub materiały wybuchowe, to prawo stanowi: „Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy”.