Błogosławieństwo świątecznego stołu

i

Autor: Shutterstock Wielkanoc.Błogosławieństwo świątecznego stołu

Moc błogosławieństwa

Jak otrzymać błogosławieństwo od Prymasa?

2022-12-19 18:07

Jeśli obchodzisz ważne wydarzenie w swoim życiu lub Twoi bliscy możesz otrzymać w tym celu błogosławieństwo Księdza Prymasa Wojciecha Polaka. Wystarczy, że napiszesz prośbę podpisaną przez proboszcza parafii, w której mieszkają osoby mające je uzyskać. Jaką moc ma błogosławieństwo? napisać

Błogosławieństwo to życzenie przychylności, udzielanie łaski przez Boga. Prośba o błogosławieństwo Księdza Prymasa ma moc dobra pochodzącego od Boga w Trójcy Świętej - Bóg Ojciec,Syn Boży - Jezus i Duch Święty.  Błogosławieństwo przywraca coś z utraconej w raju radości życia, której może udzielić jedynie Bóg. 

Błogosławieństwo Prymasa

Aby ubiegać się o okolicznościowe błogosławieństwo Księdza Prymasa należy:napisać prośbę podpisaną przez Księdza Proboszcza parafii, w której mieszkają osoby mające je uzyskaćw przesłanym piśmie zamieścić imiona i nazwiska osób, którym ma być ono udzielone (w przypadku nowożeńców również nazwisko panieńskie żony), datę wydarzenia (w przypadku rocznicy sakramentu małżeństwa – datę ślubu) oraz uzasadnienie prośbydostarczyć prośbę do sekretariatu Prymasa Polski z miesięcznym wyprzedzeniem.

Prośbę o błogosławieństwo można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:wysyłając listownie na adres: Sekretariat Prymasa Polski ul. J. Łaskiego 7 62-200 Gnieznoprzesyłając skan podpisanej prośby pocztą elektroniczną na adres: biuro@prymaspolski.plskładając osobiście w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, ul. Jana Łaskiego 7Ogólne warunki udzielania okolicznościowego błogosławieństwa przez Prymasa Polski:błogosławieństwo udzielane jest nowożeńcom, a także małżonkom przeżywającym swoje jubileusze (25, 50, 60 i 70 lat) błogosławieństwo można otrzymać także z innych szczególnych okazji (pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: biuro@prymaspolski.pl) błogosławieństwo udzielane jest zawsze na wniosek Księdza Proboszcza parafii, w której mieszkają osoby mające je otrzymać.

Najlepsze rockowe świąteczne piosenki!