SUPER HISTORIA. Okrutny dyktator z seminarium

2014-04-14 4:00

Józef Stalin to jeden z największych zbrodniarzy w historii świata, stawiany w jednym rzędzie z Hitlerem i Mao. Dyktator Związku Radzieckiego, człowiek o nieograniczonej władzy i krwawy tyran, jeszcze bardziej bezwzględny niż jego poprzednik Włodzimierz Lenin.

J ózef Stalin pochodził z Gruzji, urodził się w 1878 r. jako Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili. W młodości przez 5 lat studiował w seminarium, z którego wyrzucono go za działalność rewolucyjną. Był współtwórcą rewolucji październikowej w 1917 r. i jednym z przywódców partii komunistycznej.

Wielki Terror i Wielki Głód

Po śmierci Lenina w 1924 r. stopniowo eliminował wszystkich konkurentów do władzy. Wprowadził totalitarne rządy oparte na masowym terrorze i kulcie własnej osoby. Od 1928 r.

zaczął wprowadzać program budowy potężnego przemysłu i kolektywizacji rolnictwa. Ta polityka kosztowała życie wielu milionów ludzi. Stalin potrzebował środków na rozwój przemysłu, więc eksportował zboże, choć w kraju panował głód. Ofiarą kolektywizacji padła ludność Ukrainy, gdzie w czasie Wielkiego Głodu w latach 1932-1933 dziennie umierało nawet 25 tys. osób. W sumie śmierć głodową poniosło przynajmniej 4,5 miliona osób. Ludzie nie mogli opuszczać miejsc zamieszkania w poszukiwaniu jedzenia, a za kradzież 5 kłosów zboża groziło rozstrzelanie.

Polub se.pl na Facebooku

Jednocześnie Stalin stosował potworne represje, zwłaszcza w latach 1937-1938 określanych mianem Wielkiego Terroru. Procesy przed sądami kończyły się zwykle rozstrzelaniem lub dożywotnim zesłaniem do łagrów, gdzie więźniowie masowo umierali z głodu i wyniszczającej pracy.

Cel uświęca środki

Ofiarami Stalina byli też Polacy. Do 1938 r. z rozkazu krwawego dyktatora zginęło ok. 140 tys. naszych rodaków. We wrześniu 1939 r. zaatakował Polskę na mocy sojuszu z Hitlerem.

Radziecki przywódca stał za zbrodnią katyńską. W 1940 r. strzałem w tył głowy Rosjanie zamordowali prawie 22 tys. polskich oficerów.

Stalin nie znał litości. Deportował całe narody np. Czeczenów czy Tatarów. Przyłączył do ZSRR Litwę, Łotwę i Estonię.

Życie ludzkie nie było dla niego nic warte, poświęcał je, żeby tylko osiągnąć swój cel. Skala ludobójstwa dokonanego przez Stalina jest niewyobrażalna. Szacuje się, że krwawy przywódca miał na sumieniu od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów ofiar - ofiar kolektywizacji, wojny, łagrów, przesiedleń i czystek.

Zobacz: Super historia. Krwawa hrabina i miłosne historie Konopnickiej - na Se.pl poznasz historię w ekspresowym tempie!