Wedel z tytułem Top Employer Polska 2022

2022-01-23 16:00
Wedel
Autor: Materiały prasowe

Wedel – nasz przepis to ludzie. Za tym hasłem stoi kontynuacja wieloletniej tradycji odpowiedzialności pracodawcy, a jednocześnie implementowanie nowoczesnych rozwiązań przyczyniających się do tworzenia środowiska pracy, w którym każdy, choć różny, czuje się dobrze i ma poczucie wpływu. Podejście i praktyki Wedla jako pracodawcy zostały docenione na międzynarodowym forum za sprawą przyznania tytułu Top Employer dzięki czemu, chwilę po 170-tych urodzinach, firma ma kolejny powód do świętowania.

Top Employer to jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych certyfikatów dla pracodawców. Obecność w gronie wyróżnionych świadczy o zaangażowaniu organizacji w tworzenie coraz lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR. Program Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza, obejmującego 6 obszarów, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodnośći etyka.

Wedel, obecny na polskim rynku od ponad 170 lat, ma bogatą tradycję odpowiedzialności pracodawcy. Wrażliwe podejście zostało zapoczątkowane przez założycieli, a dziś jest kontynuowane poprzez tworzenie empatycznego i sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy, w którym każdy nie tylko czuje się dobrze, ale także ma wpływ na zmiany w firmie i jej rozwój. W tym wymiarze tytuł Top Employer jest więc nie tylko wyróżnieniem samym w sobie, ale stanowi również symboliczne dopełnienie kontynuowania dziedzictwa założycieli firmy.

Wyróżnia nas unikalne połączenie tradycji z nowoczesnością, w którego centrum niezmiennie znajduje się człowiek – pracownik, klient i partner, a także nastawienie na ciągły rozwój. Dbamy o to, by w codziennych działaniach odzwierciedlane były nasze wartości – m.in. „kwestionuję status quo”, „biorę odpowiedzialność” czy „zapewniam jakość” a kultura organizacyjna pozostaje niezmiennie motorem wszystkich zmian. Potwierdzeniem słuszności tego podejścia są bieżące feedbacki naszych pracowników, których średni staż zatrudnienia w organizacji wynosi 11 lat, a także właśnie otrzymany tytuł Top Employer, z którego jesteśmy niezwykle dumni – mówi Inga Pyd, Dyrektor HR i Administracji firmy Wedel.

Nasz przepis na sukces: różnorodność, wpływ i nowoczesne rozwiązania

Firma Wedel wspiera różnorodność, by każdy w liczącego blisko 1300 pracowników zespołu mógł czuć się dobrze. Tę zasadę obrazuje między innymi struktura zatrudnienia ze względu na płeć i wiek oraz zróżnicowanie pod kątem doświadczenia i kompetencji, umiejscowionych w obszarach produkcji, sprzedaży i biura. W Wedlu kobiety stanowią blisko połowę zatrudnionych, także wśród zajmowanych stanowisk kierowniczych. Średnie odchylenie wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami jest minimalne, na poziomie 0,88 proc.Ważnym elementem budowania różnorodności jest inkluzywne podejście wobec wszystkich grup narażonych na wykluczenie zawodowe, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu „Czekosprawni” firma sukcesywnie zwiększa ich zatrudnienie, umożliwiając rozwój w ramach swoich struktur. Aby wspierać kulturę włączania, w organizacji funkcjonuje oddolnie powołana grupa „Mieszanka Wedlowska”, która podejmuje szereg działań na rzecz promowania różnorodności, równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Kolejnym kluczowym aspektem, który jest zakorzeniony w firmie jest poczucie wpływu i nastawienie na nieustanne kwestionowanie statusu quo. W wymiarze organizacyjnym przejawia się to m.in. otwartością na głos zatrudnionych i angażowaniem ich w opiniowanie ważnych kwestii – np. komunikacji wewnętrznej, organizacji pracy i przestrzeni biurowych czy celebracji 170-tych urodzin firmy.

-  Pracownicy współdecydują o oferowanym pakiecie benefitów pozapłacowych, co roku oceniając go w specjalnej ankiecie i sugerując zmiany. Wyjątkowym zilustrowaniem wpływu, jaki załoga ma na kluczowe procesy biznesowe, były prace nad strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, w których udział wzięli przedstawiciele niemal wszystkich działów. Pracownicy mogą również swobodnie decydować o sposobie angażowania się w inicjatywy dobroczynne podejmowane w ramach strategii oraz sugerować beneficjentów pomocy - dodaje Inga Pyd.

W ramach zwiększania efektywności i wygody, zatrudnieni mogą korzystać ze zintegrowanych narzędzi służących do komunikacji, procesów kadrowych i rozwojowych oraz szkoleń. Innym wdrożeniem niosącym istotną wartość jest nowoczesny system kafeteryjny dzięki któremu, możliwe jest indywidualne projektowanie oferty benefitów wg własnych potrzeb i wygodny dostęp. Cyfrowa zmiana to także tworzenie wedlowskiej społeczności i zacieśnianie więzi z firmą – czynników tak istotnych zwłaszcza w obliczu pandemicznych okoliczności i pracy zdalnej. W tym celu wykorzystywane są społecznościowe moduły systemu kafeteryjnego (np. w ramach podejmowania sportowych wyzwań, aby zrealizować wyznaczony cel dobroczynny) oraz wzmacniania kultury doceniania i nagradzania, dzięki przesyłaniu sobie pochwał (kudosów) przez pracowników.

Odpowiedzialne i wrażliwe na potrzeby zatrudnionych podejście oraz wspieranie procesów i kultura organizacyjna stanowią solidne fundamenty do bycia „TOP pracodawcą”. Promowanie najlepszych praktyk i nagradzanie ich stanowi nie tylko wyróżnienie dla samych laureatów, ale wyznacza standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i tworzy dobre wzorce dla innych firm.

Certyfikaty Top Employer Polska 2022 zostały uroczyście przyznane 20 stycznia podczas gali online. W ciągu 30 lat swojej działalności Top Employers Institute nagrodził łącznie 1 857 organizacji w 123 krajach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 8 milionów pracowników na całym świecie.

Źródło: materiały prasowe        

Wedel
Autor: Materiały prasowe Wedel
Jeszcze więcej utrudnień w Szczecinie. Al. Wyzwolenia częściowo zamknięta
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE