Dla policjantów ze Świnoujścia język nie jest już żadną barierą!

2019-12-07 6:54 gk
Policjanci ze Świnoujścia otrzymali translatory
Autor: mat. policji Policjanci ze Świnoujścia otrzymali translatory

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna w miejscowościach masowo odwiedzanych przez turystów z różnych krajów. Do takich zalicza się właśnie Świnoujście. Tutejsi policjanci otrzymali translatory symultaniczne, które ułatwią im kontakt z osobami, które nie porozumiewają się w języku polskim. Urządzenie potrafi tłumaczyć mowę w ponad 50 językach.

Policjanci podczas pełnienia służby podejmują interwencję w stosunku do osób różnych narodowości. Zdarza się, że osoby te porozumiewają się jedynie w swoim ojczystym języku. Dzięki translatorom symultanicznym policjant będzie mógł bez problemu porozumieć się z obcokrajowcem i podjąć stosowne czynności.

Urządzenia trafiły przede wszystkim w ręce policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, a także do Oficerów Dyżurnych, którzy ze względu na charakterystykę pełnienia służby, mają częsty kontakt z obcokrajowcami.

Sześć urządzeń Vasco Mini 2 zostało zakupionych w ramach programu „Żyć jak Secundus – uczyć się przez całe życie”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).