Koronawirus. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela chce pomocy od Niemców!

Prezydent Roman Ciepiela
Autor: Urząd Miasta Tarnowa

Roman Ciepiela napisał list do konsula generalnego Niemiec w Krakowie zawierający deklarację przyjęcia przez Tarnów ewentualnej pomocy naszych zachodnich sąsiadów przy zwalczaniu epidemii koronawirusa. To reakcja na ofertę prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, który zapewnił o możliwości wsparcia Polski w przeciwdziałaniu COVID-19. Na szczeblu rządowym ta oferta została na razie odrzucona.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w liście przesłanym do prezydenta Andrzeja Dudy zadeklarował pomoc Polsce w zwalczaniu epidemii koronawirusa. Rząd, ustami wiceministra zdrowia Waldemara Kraski tę ofertę odrzucił tłumacząc, że nasz kraj jest obecnie samowystarczalny pod względem sprzętu ratującego życie podczas epidemii. Chęć skorzystania z niemieckiej pomocy wyraziło jednak wiele polskich samorządów, zwłaszcza tych, które za Odrą mają swoje samorządy partnerskie. Tarnów nie ma miasta partnerskiego w Niemczech, ale prezydent Roman Ciepiela napisał wczoraj (13 listopada) list do konsula generalnego RFN w Krakowie Michaela Grossa, w którym zadeklarował chęć otrzymania przez Tarnów pomocy od Niemców. Miałaby ona być przekazana staremu szpitalowi i DPS-om działającym na terenie miasta. Obecnie jednak nie są jeszcze znane szczegóły ewentualnej ofert pomocowej Niemców.

- W związku z informacjami o deklaracji Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, dotyczącej udzielenia pomocy dla Polski w sytuacji przybierającej na sile epidemii, proszę przyjąć podziękowanie za okazane zainteresowanie. Pragnę podkreślić, że w przypadku skonkretyzowania oferty pomocowej Tarnów zdecydowanie wyraża wolę skorzystania z niej - napisał Roman Ciepiela w liście do konsula generalnego Niemiec w Krakowie.

Na Stadionie Narodowym są pacjenci z covid-19