Niecodzienne ogłoszenie prokuratury. Szukają właścicieli rękopisów gen. Bema

i

Autor: Maciej Szczepańczyk/domena publiczna/wikipedia, Henryk Rodakowski/domena publiczna/wikipedia Generał Józef Bem i książę Leon Sapieha.

Cenne pamiątki historyczne

Niecodzienne ogłoszenie prokuratury. Szukają właścicieli rękopisów gen. Bema

2023-09-19 8:10

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wydała komunikat o nietypowej treści. Śledczy szukają osób uprawnionych do odbioru depozytu o historycznej wartości. Chodzi o siedemnaście listów napisanych przez generała Józefa Bema. Wszystkie listy pochodzą z połowy XIX wieku. Większość z nich była adresowana do księcia Leona Sapiehy.

Tarnów. Niecodzienne ogłoszenie prokuratury. Szukają właścicieli listów gen. Bema

Na stronie internetowej tarnowskiej prokuratury zostało opublikowane nietypowe ogłoszenie. Śledczy szukają osób uprawnionych do odbioru depozytu w postaci cennych, historycznych rękopisów. Chodzi o listy gen. Józefa Bema. Adresatem większości z nich jest książę Leon Sapieha. Właściciele mają 3,5 roku na odebranie rękopisów będących w posiadaniu tarnowskiej prokuratury.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie, działając w trybie art. 4 ust 2 w zw. art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 z pózń. zm.), wzywa wszystkie uprawnione podmioty do odebrania w terminie 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy od daty opublikowania niniejszego wezwania na stronie podmiotowej Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Tarnowie - depozytu w postaci:

1. listu gen. Józefa Bema do pana Tustanowskiego adwokata sądów ziemskich we Lwowie z dnia 25 lipca 1843 r.

2. listu gen. Józefa Bema do Izydora Pietruskiego z dnia 6 września 1841 r.

3. listu gen. Józefa Bema do księcia Leona Sapiehy / w języku francuskim / z dnia 24 sierpnia 1841 r.

4. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy / w języku francuskim / z dnia 1 października 1841 r.

5. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 8 czerwca 1841 r.

6. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy / w języku francuskim / z dnia 9 czerwca 1841 r.

7. listu gen. Józefa Bema do księcia   Sapiehy  z dnia  26  lipca 1841 r.

8. listu gen. Józefa Bema do księcia  Sapiehy  z dnia   6   września 1841 r.

9. listu gen. Józefa Bema do księcia   Sapiehy  z dnia  21   stycznia 1842 r.

10. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 12 czerwca 1842 r.

11. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 13 sierpnia 1842 r.

12. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 29 września 1842 r. 

13. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 14 kwietnia 1845 r.

14. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 3 czerwca 1845 r.

15. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 14 lipca 1845 r.

16. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 25 lipca 1845 r.

17. listu gen. Józefa Bema do księcia Sapiehy z dnia 16 sierpnia 1845 r.

Równocześnie prokuratura poinformowała, że w przypadku nie podjęcia depozytu w podanym terminie, konieczne będzie zwrócenie się do sądu z wnioskiem o likwidację depozytu.

QUIZ. Co pamiętasz z lekcji historii? O tych wydarzeniach wie już czwartoklasista

Pytanie 1 z 10
Które miasto było drugą w historii stolicą Polski?
Nowa galeria handlowa w Małopolsce. Czołowe sklepy na liście