Początek sezonu grzewczego w Tarnowie. Kiedy będą ciepłe kaloryfery?

i

Autor: Arcaion/cc0/pixabay We wtorek, 20 września MPEC Tarnów uruchomił dostawy ciepła dla swoich odbiorców.

MPEC uruchomił dostawy ciepła

Początek sezonu grzewczego w Tarnowie. Kiedy będą ciepłe kaloryfery?

2022-09-20 11:24

W Tarnowie rozpoczął się sezon grzewczy 2022/23. MPEC powiadomił, że we wtorek (20 września) została uruchomiona gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. W okresie gotowości dostaw ciepła budynki są ogrzewane, gdy tylko temperatura na zewnątrz spada poniżej wartości określonej przez odbiorcę.

Rozpoczął się sezon grzewczy w Tarnowie. MPEC uruchomił gotowość dostaw ciepła

MPEC Tarnów poinformował, że we wtorek, 20 września uruchomił gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków. To oznacza, że mieszkańcy nieruchomości podpiętych pod miejską sieć ciepłowniczą mogą mieć już ciepłe kaloryfery. Budynki należące do sieci są wyposażone w urządzenia tzw. automatyki pogodowej, co oznacza, że ciepło jest automatycznie dostarczane, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 15 stopni Celsjusza. Z kolei, gdy temperatura jest wyższa niż 15 stopni Celsjusza, następuje automatyczne odcięcie dostaw ciepła. Wartość 15 stopni Celsjusza jest poziomem standardowym, odbiorcy mogą zlecić MPEC-owi zmianę nastawy ciepła. Spółka tę usługę wykonuje nieodpłatnie, w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku.

Dostawy ciepła nie będą uruchomione do budynków w Tarnowie, których właściciele bądź zarządcy złożyli pisemną deklarację dotyczącą opóźnienia sezonu grzewczego. Co ciekawe, w zeszłym roku sezon grzewczy w Tarnowie również zaczął się 20 września. Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo.

PRZECZYTAJ: Nie żyje 56-latek przygnieciony przez ciągnik. Maszyna przewróciła się na stromym wzniesieniu

CBŚP przejęło blisko 360 kg narkotyków

- W związku z niskimi temperaturami zewnętrznymi oraz prognozami pogody wskazującymi na utrzymujące się ochłodzenie we wtorek, 20 września br. MPEC Tarnów uruchamia gotowość dostaw ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków – zgodnie z warunkami określonymi w umowach kompleksowych. Przypominamy, że każdy budynek ogrzewany ciepłem systemowym przez MPEC Tarnów jest wyposażony w urządzenia tzw. automatyki pogodowej. Dzięki temu można określić wartość temperatury zewnętrznej uruchamiającej dostawy ciepła do poszczególnych budynków. W okresie gotowości dostaw ciepła budynki są ogrzewane, gdy tylko temperatura na zewnątrz spada poniżej określonej przez Odbiorcę – standardowo wynosi ona +15°C. Z kolei wyłączenie ogrzewania następuje z chwilą, jeśli na zewnątrz jest ponad +15°C. Odbiorcy mogą zmienić nastawę temperatury, przy której nastąpi uruchomienie i przerwanie ogrzewania, na niższą niż +15°C. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku. Dla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych, jesienią i wiosną, sugeruje się jednak utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na poziomie +15°C. Dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklaracje o uruchomienie dostaw ciepła na pisemne wnioski m.in. z powodu trwających jeszcze remontów instalacji wewnętrznych. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu przez nich pisemnej dyspozycji. Dodajmy, że w 2021 roku uruchomienie okresu gotowości dostaw ciepła na potrzeby ogrzewania tarnowskich budynków także nastąpiło 20 września - brzmi komunikat MPEC Tarnów w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego.

Sonda
Czy MPEC powinien szybciej przyłączać kolejne budynki w Tarnowie do systemu centralnego ogrzewania?