Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela

i

Autor: Radio ESKA

"Potrzebna jest zdecydowana postawa"

Roman Ciepiela wraca do wschodniej obwodnicy. Dostało się posłom PiS

2022-10-21 9:30

Roman Ciepiela poprosił posłów opozycji o zgłoszenie do projektu budżetu wniosku dotyczącego dofinansowania budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa. Zdaniem samorządowca inwestycja powinna być zrealizowana ze środków KPO, jednak Polska ich nie otrzymała ze względu na zastrzeżenia Unii Europejskiej do stanu praworządności w kraju. Przy okazji Ciepiela wbił szpilę posłom PiS.

Roman Ciepiela chce dofinansowania do wschodniej obwodnicy Tarnowa. Wpił szpilę posłom PiS

Prezydent Tarnowa wrócił do tematu budowy wschodniej obwodnicy miasta. Roman Ciepiela zaapelował do posłów opozycji, by zgłosili oni wniosek o uwzględnienie w budżecie środków na tę inwestycję. Na parlamentarzystów koalicji rządzącej prezydent zdaje się nie liczyć, ponieważ stwierdził, że "niechęć posłów PiS do tego projektu jest znana". Samorządowiec uznał też, że źródłem finansowania wschodniej obwodnicy mogłyby być środki z KPO. Polska jednak w dalszym ciągu ich nie dostała, ponieważ Unia Europejska ma zastrzeżenia do praworządności w naszym kraju. - Trwają prace nad uchwaleniem budżetu państwa na 2023 r. Bardzo proszę posłów opozycji, a w szczególności Koalicji Obywatelskiej o powtórzenie ubiegłorocznego wniosku o pomoc finansową dla Tarnowa na budowę obwodnicy wschodniej. Decyzja środowiskowa jest wydana. Można przystąpić do przetargu! Niechęć posłów PiS do tego projektu jest znana, ale mieszkańcy Tarnowa czekają na tę ważną inwestycję. Źródłem finansowania może być (a nawet powinien być) Krajowy Plan Odbudowy. Ten projekt można uratować! Potrzebna jest zdecydowana postawa - napisał na FB prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Ministerstwo Infrastruktury przesłało nam swoje stanowisko w sprawie budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa, które publikujemy w całości poniżej:

- Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73 została przewidziana do realizacji w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Wariant obwodnicy, określony w decyzji środowiskowej, zakładał przebieg trasy w 56 proc. na terenach Tarnowa. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych za budowę dróg krajowych na terenie miast na prawach powiatu odpowiada Prezydent Miasta (w tym przypadku Prezydent Tarnowa). Porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a władzami miasta określiło zasady współpracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, a także ich udział w finansowaniu prac. Realizacja trasy wymagała jednak zapewnienia pełnego finansowania. Niestety, władze Tarnowa pomimo licznych wezwań, nie wywiązały się z ustaleń określonych w porozumieniu. W związku z tym MI przygotowało wariant rozwiązania alternatywnego dla przebiegu DK73. Program inwestycji przygotowany dla budowy obwodnicy Tarnowa w nowym przebiegu i ciągu drogi krajowej nr 73 został we wrześniu 2022 r. uzgodniony przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Akceptacja tego programu oznacza przyznanie finansowania na proces przygotowawczy dla nowej inwestycji i jednocześnie rezygnację z planowanego wcześniej przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa. Lokalizacja nowej inwestycji planowana jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, powiatów tarnowskiego i dębickiego. Łączyć będzie autostradę A4 z drogą krajową nr 94. Możliwe do realizacji warianty przebiegu drogi rozpatrywane będą na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Na tym etapie określone zostanie również miejsce powstania nowego węzła na A4. Zgodnie z założeniem droga będzie miała ok. 10 km długości. Proces przygotowawczy dla odcinka od autostrady A4 do drogi krajowej DK94 przewidziany jest na lata 2022-2026. Będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i decyzji pozwoli na ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji.

Sonda
Czy Tarnów jest miastem przyjaznym dla kierowców?
Zleciła porwanie kochanki męża. Zamaskowani bandyci wciągnęli młodą kobietę do bagażnika