Tarnów. Lewica chce pozbawić abp. W. Skworca honorowego obywatelstwa miasta. Chodzi o pedofilię w Kościele

2021-04-19 15:08
Tarnów. Lewica chce pozbawić abp. W. Skworca honorowego obywatelstwa miasta. Chodzi o pedofilię w Kościele
Autor: Jacek Jabłoński/FB, Adrian Tync/CC BY-SA 4.0/wikipedia Zdaniem autorów wniosku Wiktor Skworc będąc biskupem tarnowskim nie podjął kroków uniemożliwiających ks. Stanisławowi P. wykorzystywanie seksualne dzieci.

Przedstawiciele tarnowskiej Lewicy chcą pozbawienia abp. Wiktora Skworca tytułu Honorowego Obywatela Tarnowa. Wniosek w tej sprawie wpłynął do przewodniczącego rady miejskiej Jakuba Kwaśnego. Wnioskodawcy zarzucają duchownemu niewłaściwą reakcją na sprawę ks. Stanisława P., oskarżonego o wykorzystywanie seksualne dzieci. Wiktor Skworc w latach 1998-2011 był ordynariuszem diecezji tarnowskiej, następnie został metropolitą katowickim. 15 grudnia 2011 roku rada miejska w Tarnowie przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Tarnowa.

Abp Wiktor Skworc straci honorowe obywatelstwo Tarnowa?

Przedstawiciele tarnowskiej Lewicy: Jacek Jabłoński oraz Kamil Mitera złożyli na ręce przewodniczącego rady miejskiej w Tarnowie Jakuba Kwaśnego wniosek dotyczący odebrana abp. Wiktorowi Skworcowi tytułu Honorowego Obywatela Tarnowa. Jako powód wnioskodawcy wskazali niewłaściwą reakcję ówczesnego biskupa tarnowskiego na sprawę ks. Stanisława P., oskarżonego o wielokrotne wykorzystywanie seksualne dzieci, zarówno na terenie diecezji tarnowskiej, jak i diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Sprawę nagłośnił między innymi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, a tarnowska kuria przyznała, że w przypadku ks. P. doszło do "niedociągnięć i zaniechań". Przedstawiciele Lewicy zarzucają abp. Skworcowi, że będąc ordynariuszem diecezji tarnowskiej "nie podjął kroków zmierzających do powstrzymania księdza P." Ksiądz P. stracił co prawda funkcję proboszcza, jednak biskup zezwolił mu na wyjazd na Ukrainę, gdzie duchowny miał się dopuścić kolejnych przestępstw seksualnych wobec dzieci. 

ZOBACZ: Tarnów. Troje radnych przechodzi do ruchu Szymona Hołowni. Powstanie nowy klub w radzie miejskiej?

Wiktor Skworc był biskupem diecezjalnym tarnowskim w latach 1998-2011. Zastąpił bp. Józefa Życińskiego, który został mianowany metropolitą lubelskim. W 2011 roku Wiktor Skworc odszedł z Tarnowa na Śląsk, gdzie do dzisiaj pełni funkcję metropolity katowickiego. W tym samym roku rada miejska przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Tarnowa "w uznaniu wybitnych zasług dla społeczności miasta Tarnowa i ziemi Tarnowskiej, lata posługi w kierowaniu wspólnotą wiernych w Diecezji Tarnowskiej, trwałe efekty współpracy z samorządem, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży, kształtowania dobra obywateli i społeczeństwa, inicjatywy związane z pomocą potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym, za ideę okna życia, a także za troskę o duszpasterstwo diecezjalne, za budowanie nowych, dobrych relacji ponad podziałami, za piękną ideę organizacji Dni Judaizmu w Kościele Katolickim w Tarnowie i szereg innych inicjatyw, a przede wszystkim troskę o miasto.".

SPRAWDŹ: Nie żyje ks. Stanisław Gurgul. Przez wiele lat był proboszczem parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

Policyjny pościg za motocyklistą