Urzędnicy wykryli GRUBĄ aferę. Straty Tarnowa oszacowano na prawie 7 milionów złotych

100 złotych, banknot, pieniądze
Autor: Pexels

Jak poinformował rzecznik Urzędu Miasta Tarnowa trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie dotyczącej wyłudzeń subwencji oświatowej z kasy miejskiego samorządu. W latach 2016-18 Centrum Edukacyjne Libertia miało z naruszeniem prawa pobrać i wydać prawie 7 milionów złotych pochodzących ze środków publicznych. Nieprawidłowości zostały wykryte przez urzędników Wydziału Kontroli i Audytu UMT.

Centrum Edukacyjnemu Libertia zarzucono między innymi:

  • wykazywanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nieposiadających stosownych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne;
  • wykazywanie podopiecznych Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Centrum Wspierania Rozwoju”, nieposiadających stosownych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
  • wykazywanie słuchaczy Prywatnej Policealnej Szkoły Libertia dla młodzieży, przy braku potwierdzenia ich obecności na zajęciach w postaci własnoręcznie podpisanych list obecności;
  • ujęcie w rozliczeniu dotacji faktur na prace remontowo-budowlane, które faktycznie nie miały miejsca w placówce;
  • finansowanie wynagrodzenia za godziny nauczycieli i terapeutów, które w rzeczywistości nie zostały zrealizowane;
  • ujęcie w rozliczeniu dotacji faktur związanych z udziałem nauczycieli, terapeutów oraz słuchaczy szkoły policealnej w fikcyjnych szkoleniach;
  • finansowanie ze środków dotacji wynajmu domu dla dyrektora szkoły;
  • finansowanie ze środków dotacji przejazdów taksówkami bez uzasadnienia celu podróży i wiele innych.

Do wykrycia nieprawidłowości przyczyniła się praca miejskich urzędników z Wydziału Audytu i Kontroli. Dyrektorka tej jednostki Agnieszka Sobol, dysponując wiedzą przekazaną przez swoich podwładnych złożyła zeznania na policji i tym samym naprowadziła funkcjonariuszy na trop afery.

Z kolei prezydent Tarnowa zaapelował do parlamentarzystów ziemi tarnowskiej, aby doprowadzili oni do zmian legislacyjnych uniemożliwiających dokonywanie podobnych przestępstw w przyszłości.