Walentynki wypadły w piątek. Czy dzisiaj wolno jeść mięso?

2020-02-14 11:27 Adrian Teliszewski
Walentynki wypadły w piątek. Czy dzisiaj wolno jeść mięso?
Autor: Kai Sender/cc0/pixabay Biskup diecezjalny może wyrazić zgodę na udzielenie dyspensy od zakazu spożywania mięsa w piątek

Tegoroczne Walentynki wypadły w piątek, który dla katolików jest dniem zakazu spożywania pokarmów mięsnych. Z tego powodu arcybiskup metropolita poznański udzielił dyspensy wiernym swojej diecezji. A jaką decyzję w tej sprawie podjął biskup tarnowski?

Zakaz spożywania mięsa w piątek wynika z kanonu 1251 Kodeku Prawa Kanonicznego, który stanowi:

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ten przepis dotyczy wszystkich katolików, którzy ukończyli czternasty rok życia. 

Dyspensy od zakazu może jednak udzielić biskup na terenie podległej sobie diecezji. Rozciąga się ona również na osoby mieszkające na terenie diecezji, ale w tym dniu chwilowo przebywające poza jej granicami. Ze swojej władzy w tym zakresie skorzystał arcybiskup metropolita poznański, który udzielił dyspensy swoim wiernym podczas tegorocznych Walentynek. Oznacza to, że mogą oni jeść dzisiaj mięso.

A jak wygląda sytuacja w diecezji tarnowskiej. Jak poinformował nas ks. Ryszard Nowak, rzecznik i sekretarz biskupa tarnowskiego dyspensa nie została udzielona. Katolicy muszą więc dzisiaj odmówić sobie jedzenia mięsa, tak jak w każdy piątek.