500 plus Toruń. Sprawdź kiedy będą wypłaty świadczeń 500+ w 2020 roku w Toruniu

2020-01-15 12:37 EITOR
500 plus
Autor: East News / Monkpress

Program Rodzina 500 plus realizowany jest w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Sprawdź kiedy pieniądze z 500 plus będą wypłacane w Toruniu. Terminy wypłat w ramach 500+ przekazało Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.

Beneficjentami świadczeń w ramach programu 500 plus są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (biologicznego lub adoptowanego). Świadczenie na jedno dziecko wynosi 500 zł i nie podlega ono opodatkowaniu. Przy przyznawaniu świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Świadczeniami objęte są dzieci do osiemnastego roku życia.

Terminy wypłat 500 plus w 2020 roku w Toruniu

Styczeń 2020 - 24.01

Luty 2020 - 25.02

Marzec 2020 - 25.03

Kwiecień 2020 - 24.04

Maj 2020 - 26.05

Czerwiec 2020 - 25.06

Lipiec 2020 - 24.07

Sierpień 2020 - 25.08

Wrzesień 2020 - 25.09

Październik 2020 - 26.10

Listopad 2020  - 25.11

Grudzień 2020 - 21-23.12

Więcej na temat pomocy rodzinie znajdziecie na stronie TCSR TUTAJ.