Urząd Miasta Torunia przekazuje nowe zasady segregacji śmieci! [PORADNIK]

2020-01-15 12:03 Redakcja
Urząd Miasta Torunia przekazuje nowe zasady segregacji śmieci!
Autor: Małgorzata Litwin / torun.pl Urząd Miasta Torunia przekazuje nowe zasady segregacji śmieci!

Od 1 stycznia, zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów - obowiązują poważne zmiany, o których powinni wiedzieć nie tylko mieszkańcy Torunia. Żółty, niebieski, zielony, brązowy i szary – to kolory pojemników, do których należy wrzucać posegregowane odpady.

Selektywna zbiórka odpadów to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane. Inne zasady dotyczą zabudowy jednorodzinnej, a inne - zabudowy wielorodzinnej.

Segregacja odpadów - zabudowa jednorodzinna

W zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio na posesji prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, pozostałe odpady komunalne. Tu mieszkańcy gromadzą posegregowane śmieci we właściwych workach:

- W żółtym worku zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

- W niebieskim worku zbieramy odpady papieru i makulatury.

- W zielonym worku zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie.

- W brązowym pojemniku lub worku zbieramy bioodpady oraz odpady zielone. Brązowe worki na odpady zielone zbierane oddzielnie można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta MPO Sp. z o.o. oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

- W zielonym lub szarym pojemniku zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Segregacja odpadów - zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje pojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady suche, szkło, pozostałe odpady komunalne.

- Obecnie Gmina Miasta Toruń jest w okresie wdrażania nowego systemu segregacji odpadów, który jest jednolity dla całej Polski. Proces ten zakończy się w 2022 roku - informują przedstawiciele UMT.

Obecnie spotkać można kilka kombinacji pojemników w boksach śmietnikowych budynków wielorodzinnych:

- W żółtym pojemniku nazwanym „Metale i tworzywa sztuczne” zbieramy zgodnie z nowym systemem odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

- W niebieskim pojemniku zbieramy odpady papieru i makulatury. Jest to nowy rodzaj pojemnika, który sukcesywnie będzie pojawiał się w punktach zbierania dla osiedli wielorodzinnych.

- W żółtym pojemniku nazwanym „Odpady suche” zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe, a także papier i makulaturę. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć je lub złóż. Te pojemniki będą jednak sukcesywnie zastępowane przez opisane powyżej osobne pojemniki na papier i metale z tworzywami sztucznymi. Najpóźniej do połowy 2022 roku zostaną całkowicie wycofane.

- W zielonym pojemniku zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie. W części punktów wywozowych Torunia można spotkać jeszcze pojemniki do zbierania szkła w kolorze białym. Są one stopniowo wycofywane i zastąpią je pojemniki w kolorze zielonym.

- W brązowym pojemniku zbieramy bioodpady oraz odpady zielone. Obecnie w Toruniu około jedna trzecia budynków wielorodzinnych wyposażona jest w pojemnik brązowy, jednak sukcesywnie otrzymają je wszystkie punkty wywozowe.

- W zielonym lub szarym pojemniku zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym oraz srebrnym (ocynkowane) - są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Nowym zasadom segregacji odpadów poświęcona jest strona internetowa, na której znajdziecie więcej przydatnych informacji.