Tak PGE Toruń wspiera uczniów w trakcie pandemii koronawirusa. Jakie szkoły poleca?

2020-06-27 8:41 KM
Tak PGE Toruń wspiera uczniów w trakcie pandemii koronawirusa. Jakie szkoły poleca?
Autor: PGE Toruń Tak PGE Toruń wspiera uczniów w trakcie pandemii koronawirusa. Jakie szkoły poleca?

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, współpracuje z toruńskimi szkołami technicznymi, zachęcając młodzież do udziału w rekrutacji, a po zakończeniu edukacji do podejmowania pracy w ciepłownictwie. Obecnie uczniowie pod opieką PGE Toruń i nauczycieli wykonują projekt naukowy, obejmujący tematy związane z ciepłownictwem, zaproponowane przez toruńską spółkę. Przygotowanie projektu edukacyjnego będzie równoznaczne z zaliczeniem obowiązkowych praktyk.

PGE Energia Ciepła i należąca do niej PGE Toruń, spółki z Grupy PGE, od kilku lat prowadzą projekt „Energetyczna Kariera” skierowany do uczniów szkół technicznych. Energetyczna Kariera to projekt zachęcający do podejmowania pracy w ciepłownictwie, jako atrakcyjnej i przyszłościowej branży, która ciągle się rozwija, inwestuje w pracowników i wprowadza nowoczesne technologie.

- PGE Toruń zachęca młodzież, która kończy szkoły podstawowe i zastanawia się nad kolejny etapem edukacji, do skorzystania z oferty edukacyjny Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych
i Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska. Obie szkoły mają długą tradycję, doskonałą kadrę, która przygotowuje uczniów m.in. do zawodu elektryka, energetyka, technika mechatronika, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Między innymi takich kompetencji potrzebujemy w branży energetycznej i ciepłownictwie - mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń współpracuje od kliku lat z Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) oraz Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska (ZSIŚ). W okresie pandemii ta współpraca jest szczególnie potrzebna uczniom szkół technicznych. Dzięki partnerstwu PGE Toruń ze szkołami, ich uczniowie mogą zrealizować obowiązkowe praktyki zawodowe.

- Praktyki są elementem niezbędnym w szkołach średnich i decydują o zaliczaniu i promocji do kolejnej klasy, stąd PGE Toruń chciała pomóc uczniom w realizacji tego obowiązku. W okresie pandemii, kiedy uczniowie szkół technicznych, ze względu na reżim sanitarny wprowadzony w PGE Toruń, nie mieli możliwości realizacji praktyk w tradycyjnej formie, we współpracy z dyrektorami szkół, zaproponowaliśmy młodzieży inną +  zdalną formę realizacji praktyk poprzez przygotowanie tak zwanego projektu edukacyjnego - tłumaczy Robert Kowalski.

Taka forma praktyk jest zgodna z nowelizacją rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), umożliwiającą uruchomienie praktyk zawodowych i wprowadzających dodatkowe formy realizacji praktyk w technikach. Z zaproponowanych przez PGE Toruń kilkunastu tematów, uczniowie ZSMEiE wybrali cztery, dotyczące tematyki dystrybucji ciepła,  w tym zagadnień związanych  z układami sterowania pogodowego węzłów cieplnych, systemem informatycznym służącym do zarządzania siecią ciepłowniczą oraz zagadnieniami związanymi ze sprzedażą ciepła. Uczniowie, zgodnie z nowelizacją rozporządzeń MEN, mają czas do końca sierpnia, aby przygotować wybrany przez siebie projekt edukacyjny.

Dotychczas w ramach współpracy i projektu Energetyczna Kariera uczniowie odbywali w PGE Toruń i innych elektrociepłowniach, w których działalność prowadzi PGE Energia Ciepła, staże, praktyki oraz poznają zawód energetyka w rzeczywistych warunkach pracy - przyglądając się procesom produkcyjnym w elektrociepłowni, poznając sieci ciepłownicze oraz zaznajamiając się z konkretnymi stanowiskami pracy.

Od początku projektu około 15 uczniów zrealizowało w PGE Toruń praktyki zawodowe i ponad 200 uczniów odwiedziło toruńską elektrociepłownię, poznając kogeneracyjny proces produkcji
i dystrybucji ciepła.

Toruń sprzedaje działki pod inwestycje

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.