Książa mają problem z tą modlitwą. Diecezja Warszawsko-Praska instruuje, kiedy powinno się ją odmawiać

i

Autor: Shutterstock Książa mają problem z tą modlitwą. Diecezja Warszawsko-Praska instruuje, kiedy powinno się ją odmawiać

Odmawiać, czy nie odmawiać?

Księża mają problem z tą modlitwą. Diecezja Warszawsko-Praska instruuje, kiedy powinno się ją odmawiać

2022-12-01 15:47

Odmawiać, czy nie odmawiać? A jak odmawiać, to kiedy? Modlitwa do św. Michała Archanioła odmawiana przez część księży podczas liturgii stała się tematem do dyskusji. Bp Jacek Grzybowski zwrócił uwagę, że cześć duchownych odmawia tę modlitwę w nieodpowiednim momencie. W związku z tym Diecezjalna Komisja Liturgiczna wydała komunikat, dotyczący teologiczno-liturgicznych aspektów modlitwy do św. Michała Archanioła, który rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Modlitwa do św. Michała Archanioła pod lupą Diecezji Warszawsko-Praskiej

Jak się okazuje, modlitwę do św. Michała Archanioła można odmówić w złym momencie. Co więcej, ten błąd popełniają księża, którzy rozpoczynają modlitwę, modląc się z wiernymi podczas mszy świętej. Uwagę na błąd często popełniany prze duchownych zwróciła Diecezja Warszawsko-Praska, która w tej sprawie wydała specjalny komunikat. Instruuje w nim księży, tłumacząc, który moment podczas odprawia mszy świętej jest najbardziej wskazany na odmówienie tej modlitwy.

Jak przypomina Diecezja Warszawsko-Praska, modlitwę do św. Michała Archanioła napisał papież Leon XIII w latach osiemdziesiątych XIX wieku i polecił rozesłać jej treść do wszystkich ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc po każdej Mszy św. cichej.

"Po Soborze Watykańskim II znikł obowiązek odmawiania modlitw wprowadzonych przez Leona XIII. Jednakże w ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się odmawianie przewodnictwem celebransa modlitwy do św. Michała Archanioła na zakończenie Mszy świętej" – zauważa diecezja.

Kiedy odmawiać modlitwę do św. Michała Archanioła?

Bp Jacek Grzybowski z Diecezji Warszawsko-Praskiej zauważył, że "powstaje problem praktyczny: w jednej parafii odmawiamy tę modlitwę, a w drugiej nie. Albo w tej samej parafii jest ksiądz X, który ją odmawia podczas każdej celebracji, a po nim odprawia ksiądz Y, który tej modlitwy nie odmawia: nie dlatego, że ją deprecjonuje, tylko chce być wierny księgom liturgicznym i nie dodaje w trakcie liturgii mszalnej innych modlitw, które sugeruje mu osobista pobożność albo postulaty określonej grupy wiernych".

W komunikacie na stronie diecezji podaje również, że "włączanie do liturgii mszalnej dodatkowych modlitw tworzy wrażenie, jakby sama Msza święta była jakoś niepełna, niewystarczająca i potrzebowała uzupełnienia czy to przez modlitwę, czy to przez jakiś inny pobożny akt". Modlitwa św. Michała Archanioła nie jest bowiem wpisany w stały porządek mszy świętej.

Zatem należy ją odmawiać w kościele, czy nie? "Praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest więc to, aby tam, gdzie jest taki zwyczaj, odmawiać modlitwę do św. Michała Archanioła po błogosławieństwie (z miejsca przewodniczenia) albo po rozesłaniu wiernych, na podobnej zasadzie jak inne nabożeństwa (na stopniach ołtarza lub w innym, wyznaczonym do tego miejscu)" – instruuje Diecezja Warszawsko-Praska.

Diecezjalna Komisja Liturgiczna prosi też, by ujednolicić tekst modlitwy, która w przeszłości była różnorako tłumaczona z języka łacińskiego. Ma ona brzmieć następująco:

Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Sonda
Znasz modlitwę do św. Michała Archanioła?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki