Warszawa: Prawie pół MILIONA interwencji straży miejskiej. Najczęściej wystawiali mandaty

2021-01-21 12:57 ac PAP
Warszawa: Prawie pół MILIONA interwencji straży miejskiej. Najczęściej wystawiali mandaty
Autor: MKU

Stołeczni strażnicy otrzymywali średnio w 2020 roku 1189 zgłoszeń na dobę, podjęli ponad 51 tys. działań związanych z walką z COVID-19, pomogli ponad 10 tys. zwierząt, przeprowadzili ponad 14 tys. kontroli spalania oraz otrzymali ponad 214 tys. zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Jak przekazała we wtorek stołeczna Straż Miejska, w 2020 roku operatorzy numeru alarmowego 986 przyjęli 435 038 zgłoszeń. Z raportu przygotowanego przez funkcjonariuszy wynika, że średnio w ciągu każdej doby przyjmowali 1189 zgłoszeń, a największą ich liczbę zarejestrowano w dzielnicach: Śródmieście, Praga Południe, Wola i Mokotów, natomiast najmniejszą w dzielnicach: Rembertów i Wesoła.

Stołeczna straż miejska a koronawirus

W związku z pandemią koronawirusa w ubiegłym roku funkcjonariusze podjęli ponad 51 tys. działań m.in. przeprowadzili 30 tys. 700 kontroli miejsc gromadzenia się osób. Rozdawali także maseczki oraz przekazali płyny dezynfekcyjne do 27 przychodni psychologicznych w całej Warszawie.

W ramach działań prewencyjnych związane z pandemią parki, skwery i inne miejsca kontrolowało od 50 do 120 patroli, a w sumie liczba patroli skierowanych do działań w pandemii wyniosła 5 721. Straż Miejska objęła stałym nadzorem 8 przystanków komunikacji miejskiej, na których zatrzymywał się autobus Mobilnego Punktu Poradnictwa dla osób bezdomnych i potrzebujących. Przekazano im tysiąc maseczek. Wspólnie z Caritas Polska przeprowadzono akcję "Trochę ciepła dla bezdomnego", wydano 3 000 posiłków.

W związku z walką z epidemią COVID-19 strażnicy podjęli także współpracę z policją. W sumie podczas pandemii skierowano do niej około 16 funkcjonariuszy.

Pijactwo i narkotyki nadal "na topie"

SM przeprowadziła 13 435 interwencji wobec osób nietrzeźwych. W 2020 roku strażnicy miejscy ujęli również 262 osoby, które były podejrzewane o dokonanie czynów zabronionych. Bezpośrednio przez strażników ujętych zostało 212 osób, natomiast 50 osób - podczas wspólnych patroli z policjantami.

Z podsumowania przygotowanego przez SM wynika, że najwięcej osób ujęto w Śródmieściu, na Pradze Północ, Pradze Południe i Bielanach, a najczęściej w ręce strażników trafiały osoby znajdujące się pod wpływem narkotyków, posiadające narkotyki, nieletni uciekinierzy z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby poszukiwane.

Najwięcej mandatów za nieprawidłowe parkowanie

Większość zgłoszeń dotyczy nieprawidłowości w ruchu drogowym, głównie w zakresie parkowania i postoju pojazdów. Jak wynika z raportu SM w 2020 roku do funkcjonariuszy wpłynęło 214 862 zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego. "Średnio w ciągu tylko jednej doby przyjmowano 587 zgłoszeń. Najwięcej z nich wpłynęło z rejonów Woli (16 proc.) Śródmieścia (14 proc.), Pragi Południe (14 proc.) i Mokotowa (13 proc.). Poniżej 1 proc. zgłoszeń pochodziło z Rembertowa i Wesołej" - poinformowała stołeczna SM.

Dodała, że ubiegłym roku wydano też 12 355 dyspozycje usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych aut, a na wyznaczone do tego celu specjalne parkingi trafiło 10 187 pojazdów. W 2020 roku strażnicy zastosowali urządzenia blokujące 10 986 razy i wystawili 100 383 wezwań w oparciu o dokumentację fotograficzną.

Funkcjonariusze usunęli, także z ulic 3 356 wraków pojazdów; 1 976 z nich trafiło na specjalnie do tego przeznaczony parking, a w 1 380 przypadkach wyegzekwowano usunięcie aut przez właścicieli lub użytkowników.

Pracowity rok Ekopatrolu i Ulicznego Patrolu Medycznego

Ekopatrol podjął w minionym roku 16 785 interwencji; pomógł 10 305 zwierzętom, z czego 53 proc. z nich stanowiły ptaki, 46 proc. ssaki i 1 proc. gady. "W 2020 roku w związku z podejrzeniem spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzeznaczonych strażnicy miejscy z Referatu ds. Ochrony Środowiska przeprowadzili 14 656 kontroli. (...) W 13 322 przypadkach funkcjonariusze nie potwierdzili nieprawidłowości" - poinformowała SM. Nałożono 672 mandaty karne, 910 razy zastosowano pouczenie oraz sporządzono 9 wniosków o ukaranie.

Funkcjonariusze pomagają też osobom bezdomnym poprzez m.in. patrolowanie miejsc, gdzie przebywają, współpracę z jadłodajniami, Caritas, ośrodkami pomocy społecznej, czy działanie Ulicznego Patrolu Medycznego. "W 2020 roku Uliczny Patrol Medyczny zrealizował 39 wyjazdów do 194 miejsc przebywania osób bezdomnych. 102 osobom udzielono porad medycznych. W 104 przypadkach wykonano czynności medyczne. 31 osób zostało skierowanych do przychodni" - przekazano.

Podsumowanie roku 2020!