Warszawa: Nabór do szkół i ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2020. Nowe zasady rekrutacji!

2020-01-21 14:10 MB
Rekrutacja 2020/2021
Autor: Sebastian Stelmach Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2020/2021

W roku szkolnym 2019/2020 i w poprzednich latach uczniowie na terenie Warszawy mogli aplikować do nieograniczonej liczby szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W tym roku wprowadzone zostały nowe zasady. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

W ubiegłym roku na terenie Warszawy uczeń mógł aplikować do nieograniczonej liczby szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku – zależy to od decyzji poszczególnych jednostek samorządowych. Warto zatem sprawdzić te informacje na stronach swoich gmin – informuje Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie. - Konkursy, których wyniki będą liczyły się przy procesach rekrutacyjnych, są w trakcie analiz. Lista tych konkursów zostanie przez nas opublikowana do końca lutego - dodaje.

Nowe zasady rekrutacji 2020

Poniżej podajemy najważniejsze informacje dotyczące terminów, harmonogramów oraz zasad przeliczania na punkty obowiązujących podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku 2020/2021.

ZOBACZ TEŻ: Jakie były progi punktowe do liceów w Warszawie? Zasady rekrutacji 2019

Ważne informacje i terminy:

W każdym roku do końca lutego kuratorium oświaty przekazuje gminom i dyrektorom szkół podstawowych informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa, a także organizuje punkty informacyjne o wolnych miejscach w tych szkołach.

Do końca stycznia Kurator Oświaty ustala dla danego roku szkolnego terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Szkolny horror w Warszawie: dla blisko 3,2 tys. dzieci nie ma miejsca! [WIDEO]

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

  • Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35
  • Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

• celujący –18 punktów;

• bardzo dobry –17 punktów;

• dobry –14 punktów;

• dostateczny –8 punktów;

• dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć – sprawdź szczegółowe zasady rekrutacji poniżej.

>> SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI <<

Wykaz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Strona Kuratorium Oświaty w Warszawie