Warszawa. Radni biją się z wojewodą o Polę Negri. Sprawę ma rozstrzygnąć sąd

i

Autor: Oleg Marusic/REPORTER & Tomasz Jastrzębowski/REPORTER & East News Warszawa. Radni biją się z wojewodą o Polę Negri. Sprawę ma rozstrzygnąć sąd

Kto wygra tę potyczkę?

Warszawa. Ratusz zaskarży decyzję wojewody w sprawie nazewnictwa placu w centrum miasta

2022-10-13 19:35

Na czwartkowej sesji (13 października) radni zgodzili się, aby ratusz wniósł skargę na decyzję wojewody. Chodzi o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania imienia Poli Negri placowi zlokalizowanemu u zbiegu ulic Zgoda, Szpitalnej, Chmielnej, Brackiej i Kruczej, popularnie nazywanego placem Pięciu Rogów.

Radni chcą skarżyć decyzję wojewody

"Nie zgadzamy się z uzasadnieniem wojewody, jakoby nie można było nadawać dwóm obiektom miejskim o różnym charakterze tej samej nazwy. Mamy na Białołęce ulicę Poli Negri, a w Śródmieściu chcemy mieć plac. Mamy już w tym zakresie podobnie istniejące w stolicy rozwiązania i inaczej rozumiemy przepisy dotyczące nazewnictwa" - tłumaczył wiceprezydent Warszawy Tomasz Bartek.

W głosowaniu za przyjęciem uchwały w tej sprawie 39 radnych było za, 1 przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu.

Ratusz zaskarży więc decyzję wojewody mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Plac Pięciu Rogów placem Poli Negri

Rada Warszawy na sesji 25 sierpnia przyjęła uchwałę nadającą placowi imię Poli Negri, polskiej gwiazdy światowego kina niemego. 28 września wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały.

Wojewoda argumentuje to faktem, że zgodnie "z zasadami kształtowania nazewnictwa obiektów miejskich w Warszawie, nazwa nie może powtarzać istniejących nazw nadanych we właściwym trybie obiektom miejskim". Oznacza to, że w mieście nie może być dwóch obiektów miejskich: ulic, placów, skwerów, które mają tego samego patrona. Wojewoda przytacza fakt, że 16 września 2004 r. Rada Warszawy podjęła uchwałę, na mocy której jednej z ulic na Białołęce, która nie miała nazwy, nadała nazwę Poli Negri. Dodaje też, że nazwa ta nadal obowiązuje.

Wojewoda zaznacza, że "Rada Warszawy podejmując uchwałę miała świadomość zarzucanej niezgodności z prawem". W uzasadnieniu projektu uchwały znajduje się negatywna opinia zespołu Nazewnictwa Miejskiego.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda zwraca też uwagę, że "nazewnictwo obiektów miejskich może mieć istotne znaczenie w kontekście realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Chodzi o służby ratownicze, które z powodu tej samej nazwy mogą pojechać w inne miejsce niż powinny. "Mając na uwadze szereg czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na czyjeś życie lub zdrowie, dodawanie kolejnego ryzyka nie służy mieszkańcom Warszawy" - dodał wojewoda.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany