YT Niezapomniani Groby pisarzy i poetów cz. 2 -  Prawnuk wieszcza mężem słynnej aktorki - Na grafice Zygmunt Krasiński i Juliusz Słowacki

i

Autor: SE

Groby pisarzy i poetów cz. 2 [WIDEO]

Prawnuk wieszcza był mężem słynnej aktorki. Słowacki, Norwid, Krasiński i Kraszewski. Niezapomniani

2023-03-22 9:36

W drugim odcinku cyklu o polskich pisarzach i poetach czas na Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida i Józefa Ignacego Kraszewskiego, którego żona była bratanicą słynnego prymasa. Prawnuk jednego z naszych wieszczy był mężem samej Hanki Ordonówny!

Zygmunt Krasiński (1812-1859) -  hrabia, poeta, dramaturg i prozaik. Jeden z trójcy wieszczów, największych poetów polskiego romantyzmu. Pochowany Krypta Krasińskich - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opinogórze Górnej. W 1873 roku w Mentonie zmarł Władysław Krasiński (1844-1873), najstarszy syn Zygmunta Krasińskiego. Wieszcz miał także syna Zygmunta Wincentego (1846-1867) - Stare Powązki oraz córki Marię Beatryksę (1850-1884) - Trydent i Elżbietę (1853-1857) - cmentarz w Potoku. Żona Elżbieta Krasińska z Branickich (1820-1876), po tym gdy została wdową poślubiła Ludwika Krasińskiego (1833-1895) - pochowany w krypcie w Krasnem, który po jej śmierci ponownie się ożenił. W 1882 poślubił Magdalenę Zawisza-Kierżgajło h. Łabędź (1861-1945), z którą miał córkę Marię Ludwikę (1883-1958 Cannes), późniejszą żonę Adama Ludwika Czartoryskiego (1872-1937). Po jego śmierci Magdalena wyszła za mąż za syna Wilhelma Adama Radziwiłła h. Trąby i Katarzyny z Rzewuskich h. Krzywda (1858-1941, Nowy Jork), Wacława Mikołaja Radziwiłła h. Trąby (1880-1914), kapitana armii carskiej. W lutym 2018 roku złożono prochy arystokratki w kościele św. Rocha w Mińsku. W 2018 szczątki Marii Czartoryskiej sprowadzono zza granicy i złożono w rodowej krypcie Czartoryskich w Sieniawie. Ludwik Krasiński z Zygmuntem miał wspólnego pradziadka, Michała Hieronima (1712-1784).

Córka Zygmunta Krasińskiego, Maria wyszła za mąż za Edwarda Aleksandera Raczyńskiego (1847-1926), twórcę galerii w Rogalinie, ojca Edwarda Bernarda Raczyńskiego, który był prezydentem RP na uchodźstwie w latach 1979–1986 - z małżeństwa z Różą Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (1849-1937). Z Marią miał m.in. syna Karola Rogeraego Raczyńskiego (1878-1946) - hrabiego, właściciela ziemskiego, kierowcę rajdowego i Pełnomocnika Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa - pochowany na cmentarzu w Złotym Potoku

Córka Władysława Krasińskiego, Elżbieta Korwin-Krasińska z Krasnego h. Ślepowron (1871-1906) - pochowana Waka Trock, wyszła za mąż za hr. Jana Tyszkiewicza-Łohojskiego z Waki h. Leliwa (1867-1903). Jego wnuczka Zofia hr. Tyszkiewicz-Łohojska (1895-1973) pochowana jest na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Prawnuk pisarza, Paweł Czartoryski (1924-199) był prawnikiem i historykiem nauki, wydawcą dzieł Mikołaja Kopernika. Został pochowany na starym cmentarzu na Służewie w Warszawie. Inny z prawnuków, Michał Tyszkiewicz (1903-1974), był mężem aktorki Hanki Ordonówny (1902-1950) oraz hrabią, ziemianinem, urzędnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, autorem tekstów piosenek. Spoczywa w grobie rodzinnym Tyszkiewiczów na cmentarzu Brompton w Londynie.

Groby pisarzy i poetów. Rodzina i kochanka Adama Mickiewicza. Niezapomniani

Juliusz Słowacki (1809-1849) zmarł na gruźlicę w Paryżu. Został pochowany na paryskim Cmentarzu Montmartre. 14 czerwca 1927, na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego, ekshumowano szczątki Słowackiego i przewieziono do Polski, by złożyć je na Wawelu. Trumnę z prochami poety do brzegów Polski przywiózł transportowiec ORP Wilia pod dowództwem kmdr. Czesława Petelenza. Następnie z Gdańska popłynęła w górę Wisły, do Warszawy na pokładzie bocznokołowca Mickiewicz, którym dowodził komandor por. Marynarki Wojennej RP – Walerian Antoniewicz. W Warszawie odbyła się msza w katedrze św. Jana. Nazajutrz przewieziono trumnę Słowackiego na Dworzec Główny i wyruszyła pociągiem do Krakowa. Matka poety, Salomea (1792-1855) została pochowana na Cmentarzu Tunickim w Krzemieńcu. W 1927 roku urna z ziemią z jej grobu spoczęła obok sarkofagu syna w Krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu.

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883 Paryż) poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Pochowany został na cmentarzu w Ivry. W 1888 roku jego ciało przeniesiono do polskiego grobu zbiorowego na cmentarzu Montmorency. Następnie po piętnastu latach jego szczątki przeniesiono do zbiorowego grobu „domowników” Hotelu Lambert. W 2001 roku Norwid doczekał się godnego upamiętnienia. Wówczas ziemia z jego grobu została przewieziona do Polski i umieszczona w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) - pisarz, autor powieści "Hrabina Cosel", czy "Stara Baśń". Jest autorem z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej (pod tym względem siódmy na świecie) oraz malarz. Pseudonimy literackie: Bogdan Bolesławita, Kaniowa, Dr Omega, Kleofas Fakund Pasternak, JIK, B.B. i inne. Zmarł 19 marca 1887 roku w Genewie, został pochowany 18 kwietnia w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie. Żona pisarza, Zofia Woroniczówna (1816-1890) spoczywa na Starych Powązkach razem z wnuczką Zosią Kraszewska (1866-1878). Była ona bratanicą Jana Pawła Woronicza (1757-1829), prymasa Królestwa. Polskiego - pochowany na Wawelu. Syn pisarza,  Jan Kraszewski (1841-1917) pochowany jest na Cmentarzu Les Champeaux w Montmorency.

Stefania Chłędowska z d. Tabęcka (1850-1884) - pisarka, autorka utworów publikowanych w czasopismach: „Kronika Rodzinna” (1873, 1878), „Przegląd Polski” (1876–1878), „Gazeta Polska” (1880–1881), „Cza­s” (1884). Tworzyła głównie obrazki poruszające kwestie wycho­wania i nieprzystosowania kobiet do życia, a także szkice na temat litera­tury, malarstwa i muzyki. Chorowała na płuca. Jej mężem był Kazimierz Chłędowski (1843-1920, Wiedeń), pisarz i pamiętnikarz. Dzięki staraniom Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji, jej grób na cmentarzu w Mentonie (miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże), nie został zlikwidowany w 2012 roku. Adam Asnyk (1838-1897) - poeta zmarł na tyfus, który przywiózł w wyprawy do Włoch, pochowany w Sarkofagu w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie.

Groby pisarzy i poetów cz. 2. Krasiński, Słowacki, Norwid i Kraszewski. Niezapomniani
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany