24 lipca Międzynarodowy Dzień Samoleczenia. 10 głównych grzechów pacjentów

i

Autor: Shutterstock

Międzynarodowy Dzień samoleczenia

10 głównych grzechów pacjentów

2022-07-22 13:30

24 lipca to Międzynarodowy Dzień Samoleczenia który ma przypominać jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa we własne zdrowie. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia samoleczenie to stosowanie lekarstw przez pacjenta w leczeniu chorób lub objawów rozpoznanych samodzielnie.

Dbanie o zdrowie to nie prawo, nie obowiązek a powinność obywateli .

„Rozumiejąc tą powinność każdy z nas powinien znać przynajmniej podstawowe zasady służące zabezpieczeniu naszego zdrowia . Wychodząc temu naprzeciw PASMI przygotowało dekalog grzechów głównych. Jest to spis najczęściej popełnianych błędów przez pacjenta w trakcie stosowania leków bez recepty.” – wskazuje Ewa Jankowska, Prezes PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”.

Główne błędy jakie popełniamy jako pacjenci:

1. Nie czytamy ulotek dołączonych do leku a nawet wyrzucamy je po otwarciu opakowania.

Jednym z głównych błędów jest brak zainteresowania ulotką, która jest podstawowym źródłem obiektywnej wiedzy o leku. Jak stosować, jak przechowywać, na co zwracać uwagę w trakcie stosowania leku,  co powinno niepokoić, kiedy konsultować  się z lekarzem czy farmaceutą?

Jeśli nie czytamy i wyrzucamy ulotkę to sami pozbawiamy się tej informacji , postępujemy nieodpowiedzialnie w stosunku do samych siebie.

2. Przyjmujemy jednocześnie kilku różnych leków (inne nazwy handlowe ) a nie sprawdzamy czy te leki nie zawierają tej samej substancji czynnej.

W leku najważniejsza jest substancja lub mieszanina substancji, która jest podawana w celu leczniczym, diagnostycznym lub profilaktycznym. Leki mogą zawierać te same substancje czynne i mogą występować pod różnymi nazwami handlowymi. Dlatego należy sprawdzać, jakie leki stosuje się w danym momencie i nie używać kolejnego z tą samą substancją aby nie doszło do przedawkowania.

3. Nie przestrzegamy przeciwwskazań  podanych w ulotce.

Ulotka zawiera informacje, do których osoba stosująca dany lek powinna się dostosować, w tym także do przeciwwskazań tam zamieszczonych, gdyż dzięki temu uniknie się niebezpiecznych skutków dla zdrowia.

4. Nie przestrzegamy podanego w ulotce sposobu stosowania leków. Przekraczamy zalecaną dawkę. Popijamy leki sokami, kawą, herbatą, podczas gdy leki należy popijać wodą.

5.  Przedłużamy czas stosowania leków

W żadnym wypadku nie wolno stosować leków bez konkretnych wskazań. Takie postępowanie może stanowić bezpośrednie zagrożenie.

Nie należy też przekraczać zalecanego czasu stosowania leku, jeśli objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem.

6. Nie sprawdzamy terminu ważności co może doprowadzić do przyjmowania leku przeterminowanego.

Należy sprawdzać daty ważności przechowywanych w domu leków i nie przyjmować przeterminowanych leków. Termin ważności znajduje się na opakowaniu zewnętrznym leku, jak i na blistrze z tabletkami. Dlatego ważne jest by nie odcinać fragmentu blistra, w którym nie ma już tabletek, a który zawiera datę ważności leku.

7. Kupujemy leki na zapas

Pamiętajmy że leki niewykorzystane zaśmiecają  nasze środowisko.

Kupujmy odpowiedzialnie

8. Podajemy dzieciom leki przeznaczone dla dorosłych, w dawkach niedostosowanych do wieku i masy ciała dziecka.

Nigdy tak nie wolno robić!

Niektórych powszechnie stosowanych leków nie mogą przyjmować dzieci. Określone dawkowanie leków do stosowania u dzieci jest wynikiem wieloletnich badań a nie rezultatem ułamka dawki stosowanej u dorosłych.

9. Nieodpowiednio przechowujemy leki.

Należy sprawdzić, w jakiej temperaturze należy przechowywać leki, ponieważ niektóre wymagają przechowywania w warunkach chłodniczych. Informacja o temperaturze przechowywania leku podana jest na opakowaniu i ulotce. Natomiast zawsze przechowuj leki z dala od dzieci i niepowołanych osób.

Nigdy nie przesypuj leku do innego opakowania niż to w jakim został ten lek zakupiony

10. Wyrzucamy przeterminowane lub niepotrzebne leki do pojemników komunalnych lub kanalizacji miejskiej.

Jeśli posiadasz w przeterminowane leki nie wyrzucaj ich do kosza! Niektóre apteki posiadają specjalny pojemnik na leki przeterminowane. Zanieś je tam . To będzie dobry spacer dla Twojego zdrowia i środowiska.

Pasmi Logo

i

Autor: Materiały Prasowe
Najnowsze artykuły