Sprawdź, czy jesteś bystrzakiem! Zorganizują testy IQ w Kielcach

i

Autor: Pixabay

Badania naukowe. „Demencja covidowa” – po ciężkim przechorowaniu COVID-19.

2022-05-03 20:57

Nie straszymy, tylko informujemy o wynikach badań naukowców University of Cambridge (UC) i Imperial College London (ICL) nad powikłaniami po przechorowania na COVID-19. Twierdzą oni, że pacjenci, którzy przeszli przez ciężki przebieg covida, stracili także na kondycji intelektualnej i mają osłabione funkcje poznawcze. Mniej więcej jak 50-, 60- czy 70-latkowie.

O odkryciu tym opisanym w specjalistycznym periodyku „Clinical Medicine” komunikuje UC. Upośledzenie funkcji poznawczych wskutek ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 jest podobne do tego, które zachodzą między 50. a 70. rokiem życia i jest równoznaczne z utratą 10 punktów IQ. Do takiego i innych wniosków naukowcy doszli na podstawie analizy danych 46 pacjentów covidowych, leczonych na oddziale intensywnej terapii, szpitala klinicznego UC. Z tej grupy pacjenckiej 16 osób było poddanych wentylacji mechanicznej (oddychanie wspomagane przez respirator). Byli leczeni od marca do lipca 2020 r. Poddani zostali komputerowym testom poznawczym, średnio w pół roku po tym, gdy już wyzdrowieli.

Testy mierzyły ich pamięć, umiejętność koncentracji i rozumowania. Badacze oceniali również skalę lęku, depresji i zespołu stresu pourazowego. Wyniki badania sugerują, że stany powyższe są nadal wykrywalne ponad sześć miesięcy po ostrej chorobie, a powrót do zdrowia jest w najlepszym razie stopniowy – podkreślają naukowcy. Piszą, że istnieje coraz więcej dowodów na to, że COVID-19 może powodować trwałe problemy ze zdrowiem poznawczym i psychicznym, a ozdrowieńcy uskarżają się na zmęczenie, „mgłę mózgową”, mają problemy z zapamiętywaniem słów, cierpią na zaburzenia snu, ogarnia ich niepokój, a nawet zespół stresu pourazowego… I to wszystko w kilka miesięcy po infekcji. W Wielkiej Brytanii badanie wykazało, że statystycznie jedna na siedem ankietowanych osób zgłosiła objawy takie jak wymienione powyżej, nawet w 12 tygodni po pozytywnym teście w kierunku SARS-CoV-2.

Poradnik Zdrowie: mgła mózgowa

Dane uzyskane na podstawie testów przeprowadzonych wśród tych 46 pacjentów zespół badawczy porównał z podobnymi wynikami prawie 60 tys. osób, które nie chorowały na covida, a funkcje poznawcze mieli osłabione z przyczyn naturalnych – wiekowych, w grupie od 50. do 70. roku życia. 

Prof. David Menon (UC) główny autor badania, stwierdził: „Obserwowaliśmy niektórych pacjentów nawet dziesięć miesięcy po ich ostrej infekcji, więc mogliśmy zauważyć bardzo powolną poprawę. Jest bardzo możliwe, że niektóre z tych osób nigdy w pełni nie wyzdrowieją…”. Skąd ten spadek intelektualnej formy po ciężkim covidzie? Możliwe, że przyczyną jest bezpośrednia infekcja wirusowa, ale jest mało prawdopodobne, aby był to główny powód. Naukowcy uważają, że bardziej prawdopodobne jest, że do „covidowej demencji” przyczynia się kombinacja czynników, w tym niedostateczny dopływ tlenu lub krwi do mózgu, zablokowanie naczyń krwionośnych z powodu krzepnięcia i mikroskopijne krwawienia. W samej tylko Anglii przez intensywną terapię przeszło 40 tys. pacjentów covidowych. Część z nich może mieć problemy, które wykazano w grupie badawczej.

Sonda
Sprawdzanie paszportów covidowych to...
Najnowsze artykuły