Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego w czasie pandemii

2020-12-03 0:00 Materiał Partnerski
 Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego w czasie pandemii
Autor: Shutterstock

O problemach polskiej onkologii i coraz trudniejszej sytuacji pacjentów, zmagających się nie tylko z trudami choroby nowotworowej, lecz także stanowiących grupę najwyższego ryzyka wobec zagrożeń COVID-19 w poniedziałek, 7 grudnia będą dyskutowali klinicyści i decydenci w ramach wirtualnego II Spotkania Rady Ekspertów ds. Onkologii Medycznej Racji Stanu pt. „Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego: profilaktyka, diagnostyka, terapie, czas odchodzenia”.

Przedmiotem obrad, będą najpilniejsze wyzwania onkologii i hematoonkologii w kontekście standardów, możliwości i – szczególnie ważnej w trudnych terminach – empatii. Poruszony zostanie temat Narodowej Strategii Onkologicznej z perspektywy doświadczeń COVID-19. Eksperci koncentrować się będą na rozwiązaniach umożliwiających optymalizację efektu terapeutycznego, ale również wyzwaniach jakimi w czasie pandemii są, organizacyjnej i psychologicznej natury, bariery komunikacji pacjent – lekarz i lekarz – pacjent.

Wobec faktu, iż hospitalizacja odbywa  się  w szczególnych warunkach, pod określonymi rygorami sanitarnymi, nakazem etycznym staje się  wypracowanie takich rozwiązań organizacyjnych, które pomogą przeciwdziałać poczuciu osamotnienia w chorobie, a szczególnie –  w jej fazie terminalnej.

 Bezpieczeństwo pacjenta onkologicznego w czasie pandemii
Autor: Materiały Promocyjne Link: https://medycznaracjastanu.pl/

Poza wyzwaniami natury systemowo-organizacyjnej, omówione będą, zawsze aktualne w onkologii, kwestie dostępu do nowoczesnych metod diagnostyki i najskuteczniejszych terapii. Przedmiotem szczególnej uwagi będzie przeciwdziałanie zjawisku zwiększonej zachorowalności na nowotwory, skuteczne przekonywanie o konieczności konsultacji z lekarzem wobec pierwszych, niepokojących sygnałów organizmu, jakość leczenia pacjentów onkologicznych w czasie pandemii, a również nowe perspektywy międzynarodowej współpracy ekspercko-systemowej związane z Europejskim Planem Walki z Rakiem i postulowanym przez Medyczną Racje Stanu – powołaniem Europejskiej Unii Zdrowia.

Medyczna Racja Stanu jest think tankiem powstałym z inicjatywy: Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Unii Onkologii, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Green Communication, celem łączenia opiniotwórczych osób, środowisk i instytucji wokół wyzwań związanych z kondycją zdrowotną Polaków i wypracowywania zgody politycznej na niezbędne zmiany w systemie ochrony zdrowia.

https://medycznaracjastanu.pl/

Najnowsze
Najnowsze artykuły