Po zdrowie do sanatorium

i

Autor: Shutterstock

Informatyzacja

Centrum e-Zdrowie przygotowuje, minister zdrowia wprowadza. Nowa e-usługa w systemie

2023-03-15 16:38

Rozszerza się gama usług świadczonych w ramach programu P1 – „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Kiedyś na papierze, dziś elektronicznie – e-skierowania, e-recepty i e-zwolnienia lekarskie (e-ZLA) sprawdziły się i pacjenci prawie zapomnieli już, że jeszcze kilka lat temu te „kwity” wypisywało się na papierowym formularzu. Teraz do tego zestawu dołącza e-skierowanie na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową.

2 marca ogłoszono w „Dzienniku Ustaw” nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącą kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Zgodnie z prawie zaczynają one obowiązywać w 14 dni po ogłoszeniu w „DU”. A to nastąpi(ło) 17 marca. „Projektowane rozwiązania umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, która musi nastąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami” – informuje resort w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Na zmianie mają skorzystać nie tylko lekarze i Narodowy Fundusz Zdrowia, ale także chcący skorzystać z takich świadczeń. „Przyjęte rozwiązanie usprawni proces obsługi pacjentów przez skrócenie procesu wystawiania – wypełniania druku skierowania, jak również zniweluje ryzyko zagubienia wersji papierowej takiego druku czy też niewywiązania się z 30-dniowego terminu przesłania skierowania do właściwego oddziału NFZ” – argumentuje Ministerstwo Zdrowia. Docelowo e-skierowania mają wyeliminować z użycia papierowe. Zakłada się, że znikną już w lipcu. To przełoży się na redukcję kosztów – nie trzeba będzie już wysyłać pocztą do NFZ, w zamkniętych kopertach, takich dokumentów.

Internetowe Konto Pacjenta - Informacje o Twoim zdrowiu w jednym miejscu

Centrum e-Zdrowia rozwija nie tylko P1 stanowiący podstawę cyfrowego ekosystemu usług medycznych. Portfolio znajdują się również systemy IT, rejestry medyczne, analizy biznesowe oraz usługi z zakresu cyberbepieczeństwa. „Nasze produkty wspierają procesy leczenia i profilaktyki oraz wspomagają administrację państwową w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce” – chwali się Centrum. Dobrze byłoby, gdyby prędzej niż później Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że skrócił się czas oczekiwania na skorzystanie leczenia uzdrowiskowego czy rehabilitacji uzdrowiskowej. Średni czas oczekiwania wynosi 18 miesięcy. Realnie: bywa, że i do 2,5 roku. Wprowadzenie e-skierowań nie skróci oczekiwania, bo , bo uprawnienia leczenia sanatoryjnego otrzymała nowa grupa: emeryci-rolnicy. Przypomnijmy, że:

• pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny,

• pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny,

• turnus w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny

• uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne (w tym dzieci) trwa od 6 do 18 dni.

O ponowne skierowanie do sanatorium można się starać najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego. Kto chciałby szybciej, zawsze może skorzystać z pełnopłatnych ofert...

Sonda
Czy elektroniczne zwolnienie lekarskie jest ułatwieniem dla pacjentów, lekarzy oraz pracodawców?
Najnowsze artykuły