TELEMEDYCYNA w służbie kardiologii

2019-10-16 0:00
TELEMEDYCYNA w służbie kardiologii
Autor: Shutterstock

Rehabilitacja kardiologiczna jest niezbędnym etapem prawidłowego leczenia pacjenta, a jej zaniechanie traktowane jest jako błąd w sztuce. Stąd polski pomysł na kardiologiczną telerehabilitację hybrydową. Z zaciekawieniem został przyjęty przez kardiologów z Europy i Stanów Zjednoczonych.

Rehabilitacji kardiologicznej powinni się poddać chorzy po incydentach kardiologicznych (np. po zawale serca). Takich osób jest co roku w Polsce ponad 400 tys.! Jest również niezbędna dla osób z innymi chorobami układu naczyniowego, np. z niewydolnością serca. Choroby układu krążenia są największym zagrożeniem życia Polaków. Według najnowszych danych były odpowiedzialne za 43,3 proc. wszystkich zgonów (według raportu wydanego przez PZH).

Skuteczność potwierdzona

By pomóc jak największej grupie pacjentów, zaczęto stosować kardiologiczną telerehabilitację hybrydową. Rozpoczyna się ona (I etap) w szpitalu lub ambulatorium (5–10 dni), a jest realizowana (II etap – 6-8 tygodni) przede wszystkim w miejscu zamieszkania pacjenta. Skuteczność tej formy rehabilitacji ito w dodatku u najciężej chorych potwierdza pierwsze w świecie, wieloośrodkowe badanie TELEREH-HF. Zbadano 850 pacjentów z niewydolnością serca. Badanie oceniało kompleksową hybrydową telerehabilitację, która uwzględnia nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także teleopiekę i zdalne monitorowanie urządzeń wszczepialnych. Projekt TELEREH-HF pod kierunkiem Instytutu Kardiologii w Warszawie realizują zespoły ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz partner przemysłowy firma PRO PLUS Sp. z o.o. Wyniki pokazały, że 9-tygodniowa kompleksowa hybrydowa telerehabilitacja istotnie poprawia wydolność fizyczną i jakość życia chorych z niewydolnością serca, w przeciwieństwie do opieki standardowej. Jest bezpieczna i organizacyjnie możliwa do realizacji. W dwóch ośrodkach odnotowano zmniejszenie śmiertelności m.in. z przyczyn sercowo-naczyniowych (Instytut Kardiologii) oraz zmniejszenie liczby hospitalizacji (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Opracowanie standardu hybrydowej telerehabilitacji

kardiologicznej, które jeszcze kilka lat temu było wyzwaniem, teraz stało się faktem. Pacjenci z niewydolnością serca, z chorobą wieńcową, po przebytych zawałach serca mają szansę uczestniczenia w programie kompleksowej hybrydowej telerehabilitacji w warunkach domowych. Telerehabilitacja kardiologiczna prowadzi do poprawy wydolności i jakości życia, co zwiększa szansę na szybszy powrót do aktywności życiowej, społecznej i zawodowej. Model telerehabilitacji hybrydowej pozwala na zwiększenie dostępności rehabilitacji i umożliwia wyrównanie istniejących rażących dysproporcji regionalnych w tym przedmiocie. Można leczyć nawet kilka razy więcej chorych w porównaniu z zastosowaniem tradycyjnych metod. Jedynym ograniczeniem może być brak zasięgu telefonii komórkowej.

Więcej na: http://www.ikard.pl/home.html

 

TELEMEDYCYNA w służbie kardiologii
Autor: Materiały Prasowe Link: WIĘCEJ INFORMACJI
Najnowsze