Gmina Bełchatów: Były wójt, Kamil Ł. winnym poświadczenia nieprawdy. Zapadł PRAWOMOCNY WYROK!

2020-11-25 14:32 mj-s
Sąd, sędzia, sala rozpraw
Autor: Ewelina Jabłońska

Były wójt gminy Bełchatów – Kamil Ł. Jest winny zarzucanych mu czynów – taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, który swoim orzeczeniem tym samym utrzymał w mocy wyrok z września 2019 roku, jaki zapadł w bełchatowskim sądzie. Przypomnijmy, Kamil Ł. został oskarżony o poświadczenie nieprawdy w związku z budową drogi w Dobrzelowie. Razem z byłym wójtem na ławie oskarżonych zasiadło też kilku gminnych urzędników – oni również usłyszeli wyroki skazujące.

Proces sądowy wobec byłego już wójta Kamila Ł. i gminnych urzędników ruszył po tym, jak sprawę nieprawidłowości przy budowie drogi w Dobrzelowie ujawnił jeden z mieszkańców.

Zgodnie z dokumentacją gminna spółka, Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów miała za około 20 tysięcy złoty wykonać roboty drogowe na powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych drogi – zgodnie z dokumentacją zakres prac obejmował wyrównanie, wykorytowanie i utwardzenie. Kiedy sprawie się przyjrzano okazało się, że roboty wykonano na zdecydowanie mniejszej powierzchni, 400 metrów kwadratowych. W toku postępowania biegły sądowy określił koszt prac na około 2,5 tysiąca złotych, a nie 20 tysięcy zł. jak wynikało z urzędniczej dokumentacji.

25 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Bełchatowie ogłosił wyrok w sprawie Kamila Ł. i czwórki gminnych urzędników – zostali uznani winnymi. Kamil Ł. usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok oraz karę finansową 6 tys. zł. Dodatkowo orzeczono mu zakaz zajmowania urzędniczych stanowisk kierowniczych na okres 12 miesięcy.

Janusz J., kierownik referatu inwestycji UG został skazany został na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 10 tys. zł kary oraz roczny zakaz piastowania urzędniczych stanowisk kierowniczych. Paweł R. wówczas zasiadający w zarządzie gminnej spółki, usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w 12-miesięcznym zawieszeniu i karę finansową 3 tys. zł. Sylwestrowi M., ówczesnemu prezesowi gminnej spółki sąd wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i 4 tys. zł kary. Wobec Kamili S., sąd umorzył postępowanie na okres 2 lat.

Po ogłoszeniu wyroku w bełchatowskim sądzie, Kamil Ł. zapowiedział apelację – 19 listopada poznaliśmy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który ją rozpatrywał. Były wójt i gminni urzędnicy są winni zarzucanych im czynów. Wyrok jest prawomocny.

Express Biedrzyckiej - Magdalena Biejat: Policja to zbrojne ramię PiS