Jest praca w straży miejskiej w Bydgoszczy! Na chętnych czeka kilka etatów

2020-09-18 8:01 EIB
Straż Miejska w Bydgoszczy
Autor: Dawid Olszewski

Bydgoska straż miejska ogłosiła nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant. Wolnych jest sześć etatów. Chcesz zostać strażnikiem? Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Chcesz rozpocząć karierę zawodową w straży miejskiej w Bydgoszczy? Do 25 września 2020 trwa nabór na stanowisko strażnik miejski – aplikant. Do obsadzenia jest sześć etatów.

Jakie wymagania musi spełniać przyszły strażnik miejski?

niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie;
 • ukończone 21 lat;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nienaganna opinia;
 • obywatelstwo polskie;
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej – przeniesiony do rezerwy (nie dotyczy kobiet);
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

dodatkowe:

 • odpowiednie przygotowanie do pracy w straży;
 • znajomość zadań i praw strażnika, wykonującego zadania należące do straży.

Zobacz także: Wąż w centrum miasta! Na pomoc ruszyła straż miejska

Co będzie należało do obowiązków nowo przyjętych strażników miejskich?

Do zadań strażnika miejskiego (po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego) należy ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.1795, t.j. z dnia 2019.09.20).

Warunki pracy

Wysiłek fizyczny; naturalne i sztuczne oświetlenie; wymuszona pozycja ciała; praca na terenie całej Bydgoszczy, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w systemie równoważnym czasu pracy; praca z ręcznym miotaczem gazu – czynnik pieprzowy; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych; czynniki biologiczne: zawarte w kurzu miejskim, wirusowe zapalenie wątroby typu C/HCV/ i B /HBV/, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą lub zarażoną HIV, napad/postrzał z broni palnej, stres, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej.

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny;
 • cv;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły;
 • oświadczenie o niekaralności za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą (ze złożonym podpisem) o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Straż Miejską w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leśna 12, w celu rekrutacji do pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania umieszczonej na stronie BIP Straży Miejskiej w Bydgoszczy.” 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty w zaklejonych kopertach z adnotacją „dotyczy naboru na stanowisko aplikanta” należy składać do dnia 25 września 2020 roku w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12, 85-676 Bydgoszcz; tel. 52-58-58-765. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj: 500 plus. Kiedy wypłaty 500 plus we wrześniu 2020 w Bydgoszczy? [TERMINY WYPŁAT 500 PLUS BYDGOSZCZ WRZESIEŃ 2020]

Straż Miejska w Grudziądzu wykonuje #gaszynchallenge

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.