Wiemy, który sąd w Polsce zajmie się sprawą sędziego Juszczyszyna. Dlaczego doszło do ZMIANY?

2021-03-26 10:52
Sędzia Paweł Juszczyszyn
Autor: PG Sędzia Paweł Juszczyszyn prowadzący rozprawę sądową.

Decyzją sądu okręgowego w Olsztynie sprawa o nakazanie dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania została przekazana do rozpoznania sądowi rejonowemu w Bydgoszczy - poinformował w czwartek rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną SN w lutym 2020 roku w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Sędzia ten został odsunięty od orzekania w związku z rozpatrywaną przez niego sprawą. Juszczyszyn rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do KRS. 17 marca mec. Michał Romanowski poinformował PAP, że złożył w wydziale pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o nakazanie prezesowi tego sądu Maciejowi Nawackiemu natychmiastowego dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania.

Zobacz koniecznie: Koronawirus, obostrzenia: Kiedy koniec obostrzeń w Polsce? Morawiecki UJAWNIA

Jak podkreślono, przedmiotem zabezpieczenia w tej sprawie jest roszczenie o ustalenie, że sędziemu Juszczyszynowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki służbowe oraz roszczenie o nakazanie dopuszczenia do orzekania tego sędziego.

We wniosku Romanowski argumentował, że uchwała Izby Dyscyplinarnej zawieszająca sędziego Juszczyszyna jest orzeczeniem nieistniejącym i nie stanowi podstawy dla odmowy dopuszczenia tego sędziego do wykonywania obowiązków.

-Żegalski, pełnomocnik uprawnionego wniósł jednocześnie o wystąpienie przez tutejszy sąd do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. W jego ocenie, wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wzgląd na społeczne postrzeganie sądu jako organu bezstronnego - wyjaśnił w czwartek rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski.

Rzecznik wskazał, że sąd rejonowy w Olsztynie 19 marca wydał zarządzenie, aby akta sprawy przedstawić sądowi okręgowemu w Olsztynie do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w celu przekazania tej sprawy innemu sądowi równorzędnemu.

- Jako podstawę tej decyzji sędzia wskazała art. 44 2 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego. Wskazany przepis mówi o tym, że jeżeli stroną postępowania jest Skarb Państwa, a państwową jednostką organizacyjną, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy – sąd ten z urzędu przedstawia akta sprawy sądowi nad nim przełożonemu, którym w tym wypadku jest Sąd Okręgowy w Olsztynie- wyjaśnił rzecznik sądu okręgowego.

Sędzia Igor Tuleya trudno mówić o rzetelności wyborów przeprowadzanych w takich warunkach (Super Raport)

Dodał, że w sądzie okręgowym w Olsztynie wspomniana sprawa została przydzielona sędziemu Tomaszowi Kosakowskiemu – zgodnie z podziałem czynności sędziów w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

- Nadmienię, że zgodnie z podziałem czynności sędziów – ustalonym przez Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie i obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. – sprawami tego rodzaju w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Olsztynie zajmuje się tylko i wyłącznie sędzia Tomasz Kosakowski. W tego typu przypadkach sprawa nie podlega losowaniu, a jest niejako automatycznie przydzielana przez Przewodniczącego Wydziału sędziemu, który zajmuje się tego rodzaju sprawami - wyjaśnił rzecznik.

Sędzia sprawozdawca 23 marca wydał postanowienie, którym przekazał powyższą sprawę do rozpoznania poza okręg olsztyński do sądu rejonowego w Bydgoszczy.

- W związku z tym jeszcze dzisiaj akta tej sprawy zostaną przesłane Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy do VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - dodał Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Sprawdź: Pierwszy sklep socjalny w Bydgoszczy. Ceny będą o połowę niższe! Ale nie dla wszystkich

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE