Egzamin ósmoklasisty

i

Autor: Karolina Misztal/REPORTER/EastNews

Zasady obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty 2022. O tym trzeba pamiętać

2021-12-08 11:09

Zasady obowiązujące podczas egzaminu 2022. Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2022 r. zostaną przeprowadzone na podobnych zasadach jak w 2021 r. Egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony w terminie głównym - w maju i w terminie dodatkowym - w czerwcu. Uczniowie będą mieli dokładnie 120 minut na uporanie się ze wszystkimi poleceniami.

Zasady obowiązujące na egzaminie 2022. O tym trzeba pamiętać

Jakie zasady będą obowiązywać na egzaminie 2022? Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2022 r. zostaną przeprowadzone podobnie jak w 2021 r. Egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony w terminie głównym, w maju i w terminie dodatkowym, w czerwcu. Przesunięcie egzaminów o miesiąc ma pomóc ósmoklasistom lepiej przygotować się do egzaminów. Egzamin ósmoklasisty 2022, zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych bez czwartego, obowiązkowego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego będzie trwał 120 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

  • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  • część 2: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie. W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu. 

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki będzie trwał 100 minut. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii). Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka obcego będzie trwać 90 minut. Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte. Będzie mniej zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych. 

Zasady obowiązujące na egzaminie 2022. O czym trzeba pamiętać na maturze?

Egzamin maturalny zostanie zorganizowany na podstawie wymagań obowiązujących z grudnia 2020 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku, egzamin odbędzie się tylko w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego. Maturzyści będą mogli dodatkowo przystąpić do części ustnej egzaminu, jeśli będzie to niezbędne w ich procesie rekrutacji na studia wyższe za granicą. W 2022 roku obowiązkowo maturzysta będzie musiał przystąpić do egzaminu jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Maturzyści będą mieli do wyboru na poziomie podstawowym, trzy tematy wypracowania (rozprawka ze wskazaną lekturą obowiązkową, rozprawka z tekstem spoza spisu lektur obowiązkowych, interpretacja tekstu poetyckiego). Podczas egzaminu z matematyki będzie mniej zadań otwartych na poziomie podstawowym. Rozwiązanie wszystkich zadań umożliwi zdobycie maksymalnej liczby 45 punktów. W przypadku języka obcego, oczekiwany jest średni poziom biegłości językowej na egzaminie z języka obcego nowożytnego będzie poziom A2+/B1 (według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego); arkusz będzie obejmował zadania z zakresu rozumienia tekstu jak również treści słuchanych.

Egzamin ósmoklasisty 202: Arkusze, odpowiedzi, pytania CKE, język angielski:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?
Sonda
Egzamin ósmoklasisty 2022. Denerwujesz się przed testem?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE