Dyrektor Teatru Bagatela zwolniony przez prezydenta Majchrowskiego. Chodzi o mobbing

2020-01-31 14:13
Dyrektor Teatru Bagatela zwolniony przez prezydenta Majchrowskiego. Chodzi o mobbing
Autor: Wikimedia Commons

Henryk S. został zwolniony z krakowskiego Teatru Bagatela. Decyzję o jego odwołaniu ze stanowiska dyrektora podjął prezydent miasta Jacek Majchrowski. To ciąg dalszy sprawy oskarżeń wobec Jacka S. w kontekście mobbingu i wykorzystywania seksualnego pracownic.

Teatr Bagatela będzie miał nowego dyrektora. Prezydent Jacek Majchrowski, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w teatrze: NSZZ Solidarność Pracowników Teatru Bagatela, Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Bagatela, a także po uzyskaniu opinii Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz Stowarzyszenia Związku Artystów Scen Polskich, podjął decyzję o odwołaniu Henryka Jacka S. z zajmowanego stanowiska z dniem 31 stycznia.

Do czasu wyłonienia nowego szefa teatru, obowiązki dyrektora będzie pełniła Renata Derejczyk, dotychczasowa zastępczyni.

Aktualnie w trakcie procedowania jest zmiana statutu Teatru Bagatela, spowodowana koniecznością wprowadzenia zapisów znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W projekcie nowego statutu rozdzielono funkcję dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego teatru. Ponadto zastępcy dyrektora będą powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa – z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektora teatru, jak ma to miejsce w większości statutów miejskich teatrów (Teatr STU, Teatr Variete, Teatr Łaźnia Nowa).

- Dodatkowo w projekcie znalazł się katalog dozwolonej działalności gospodarczej prowadzonej przez teatr oraz rozszerzono zakres działalności, co umożliwi pozyskiwanie przez instytucję środków z dodatkowych źródeł. Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony w połowie lutego, niezwłocznie po zatwierdzeniu nowego statutu przez Radę Miasta Krakowa - informuje krakowski magistrat.

Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych oraz autorytety krakowskiego środowiska teatralnego.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE