Kraków: Powstanie nowa ulica 8 Pułku Ułanów. Jak będzie wyglądać?

2019-09-17 8:20 Amadeusz Calik
Kraków: Powstanie nowa ulica 8 Pułku Ułanów
Autor: ZIM

Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla ulicy 8 Pułku Ułanów. Nowa droga, która powstanie pomiędzy ulicą Zawiłą a skrzyżowaniem ulic Brożka, Grota-Roweckiego i Kapelanka, ma za zadanie odciążyć przede wszystkim ul. Kobierzyńską.

W ramach realizacji kontraktu o wartości ok. 1,3 mln zł wykonawca (francuska firma SAFEGE S.A.S.) sporządził już projekt zagospodarowania terenu wraz z wstępnymi rozwiązaniami wysokościowymi. Opracowywane są tzw. projekty branżowe, a więc odwodnienie, oświetlenie, przebudowa sieci uzbrojenia.

Ponadto prowadzone są odwierty i tzw. sondowania geologiczne, które mają określić warunki gruntowo-wodne. Wykonawca sporządza też materiały geodezyjne, które posłużą do opracowania projektu podziału działek - wyznaczenia granicy pasa drogowego.

Zgodnie z przyjętym planem realizacji zadania oraz umową, wykonawca jest zobowiązany do opracowania kompletnego projektu budowlanego, łącznie ze złożeniem wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w terminie do końca listopada 2019 r.

Kolejnym etapem prac projektowych będzie opracowanie projektów wykonawczych oraz uzyskanie ostatecznej lub posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności decyzji ZRID co jest planowane na wiosnę 2020 r. Po uzyskaniu zgody na realizację ZIM będzie ogłaszał przetarg na budowę.

Nowa ulica 8 Pułku Ułanów

Ulica 8 Pułku Ułanów ma za zadanie poprawić obsługę komunikacyjną w południowo-zachodniej części Krakowa. Docelowo nowa droga połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Brożka, Grota-Roweckiego i Kapelanka. Takie rozwiązanie poprawi komfort podróżowania mieszkańców na granicy dzielnic, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską, a także Zakopiańską.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga o długości 2,7 km, po jednym pasie w każdą ze stron. Dzięki inwestycji wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. W ramach zadania powstaną również chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna.