Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024]

i

Autor: Katarzyna Zaremba/Super Express

Matura 2024

Matura 2024: harmonogram matur. Terminy matur 2024 [CKE TERMINY PRZEDMIOTY MATURA 2024]

2024-05-07 9:07

Matury 2024 harmonogram matur. Terminy matur 2024 wyznaczone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Decyzją CKE matura 2024 pisemna rozpocznie się 7 maja i będzie trwała do 24 maja 2024. Do matury 2024 w tym terminie przystąpią uczniowie liceum i techników. Uczniowie, którzy będą również zdawać maturę ustną 2024 od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. Kiedy będzie matura 2024? W jakich dniach będą poszczególne matury ze wszystkich przedmiotów? Poniżej przedstawiamy terminy matur 2024 - harmonogram CKE egzaminów maturalnych na rok 2024.

Matura 2024: harmonogram matur CKE

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

 • Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
 • Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024: Mamy harmonogram egzaminów [FORMUŁA 2015, FORMUŁA 2023]

Część pisemna egzaminu maturalnego:

7 maja 2024, wtorek

 • Godz. 9 język polski poziom podstawowy (pp)

8 maja 2024, środa

 • Godz. 9 matematyka poziom podstawowy
 • Godz. 14 język kaszubski – pr, język łemkowski – pr, język łaciński i kultura antyczna – pr

9 maja 2024 , czwartek

 • Godz. 9 język angielski poziom podstawowy
 • Godz. 14 język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp, język rosyjski – pp, język włoski – pp

10 maja 2024, piątek

 • Godz. 9 wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony
 • Godz. 14 język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

13 maja 2024, poniedziałek

 • Godz. 9 język angielski poziom rozszerzony, język angielski – dj
 • Godz. 14 filozofia – pr

14 maja 2024, wtorek

 • Godz. 9 biologia poziom rozszerzony
 • Godz. 14 język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

15 maja 2024, środa

 • Godz. 9 matematyka poziom rozszerzony
 • Godz. 14 język francuski – pr, język francuski – dj

16 maja 2024, czwartek

 • Godz. 9 chemia poziom rozszerzony
 • Godz. 14 historia muzyki – pr

17 maja 2024, piątek

 • Godz. 9 geografia – poziom rozszerzony
 • Godz. 14 języki mniejszości narodowych – pp

20 maja 2024, poniedziałek

 • Godz. 9 język polski – poziom rozszerzony
 • Godz. 14 języki mniejszości narodowych – pr

21 maja 2024, wtorek

 • Godz. 9 historia - poziom rozszerzony
 • Godz. 14 język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

22 maja 2024, środa

 • Godz. 9 informatyka – poziom rozszerzony
 • Godz. 14 historia sztuki – pr

23 maja 2024, czwartek

 • Godz. 9 fizyka – poziom rozszerzony
 • Godz. 14 język włoski – pr, język włoski – dj

24 maja 2024, piątek

 • Godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)
 • Godz. 10:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • Godz. 12:10 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • Godz. 13:45 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • Godz. 15:20 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)
 • Godz. 16:55 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)

Część ustna egzaminu maturalnego:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matura 2024: Formuła 2023 i formuła 2015

Tak jak w roku 2023, również w 2024 matura zostanie przeprowadzona w dwóch formułach: formule 2023 i formule 2015. Do egzaminu w formule 2023 przystąpią po raz pierwszy osoby, które ukończyły:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą: a) 4-letnie liceum ogólnokształcące b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego c) 5-letnie technikum d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • absolwenci oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadający dyplom IB (International Baccalaureate)
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

W formule 2015 egzamin będą po raz pierwszy zdawać osoby, które:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum
 • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005-2022 b) szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego c) 4-letniego technikum z lat 2006-2023 d) branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022-2023 e) liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie f) uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.
Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi

Szybka powtórka do matury. Na te pytania musisz znać odpowiedź!

Pytanie 1 z 15
"Quo vadis", ta łacińska maksyma będąca także tytułem powieści Henryka Sienkiewicza oznacza:

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki