Matura 2023 język angielski

i

Autor: Artur Hojny/Super Express Matura matematyka 2024: Znakomite wieści dla uczniów. Na to wielu czekało

Matura 2024

Matura WOS 2024. To trzeba wiedzieć. Nie daj się zaskoczyć. Arkusze CKE, przecieki, odpowiedzi

2024-02-23 10:07

Matura z WOSU 2024. Arkusze CKE, odpowiedzi, przecieki. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Matura WOS 2024 terminy i harmonogram. Najważniejsze informacje w jednym miejscu.

Matura WOS 2024. Już wkrótce, bo 7 maja, zacznie się tegoroczna matura. Każdy zdający musi przystąpić obowiązkowo do 4 egzaminów pisemnych: z języka polskiegomatematyki, języka obcego nowożytnego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest m.in. WOS, czyli wiedza o społeczeństwie. Jakich zadań należy się spodziewać na arkuszu CKE z WOS? W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Matura z WOS rozpocznie się 10 maja (piątek) o godz. 9. Egzamin z WOS będzie trwał 180 minut. Poniżej możecie znaleźć arkusze CKE z WOS z ubiegłorocznej matury.

Aby zdać maturę, należy zdobyć co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (tutaj nie jest określony próg zaliczenia). Wyniki matury 2024 z wos poznamy 9 lipca 2024 roku.

Matura 2023: WOS. Arkusze CKE i odpowiedzi WOS rozszerzony [Formuła 2023]

Matura 2023 - rady i patenty dla maturzystów #EwelinaPyta