Nie żyje o. Kazimierz Fryzeł. Redemptorysta zmarł nagle, dzień po Benedykcie XVI

i

Autor: Redemptorysći Prowincja Warszawska, webandi/cc0/pixabay O. Kazimierz Fryzeł zmarł 1 stycznia w Krakowie, mając 76 lat.

Miał 76 lat

Nie żyje o. Kazimierz Fryzeł. Redemptorysta zmarł nagle, dzień po Benedykcie XVI

2023-01-03 10:58

Nie żyje o. Kazimierz Fryzeł, redemptorysta pochodzący z diecezji tarnowskiej, a od 2008 roku mieszkający w Krakowie. Duchowny zmarł nagle, w niedzielę 1 stycznia. Miał 76 lat. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk papieża Pawła VI, a w przeszłości był między innymi proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Tuchowie. Pogrzeb zakonnika odbędzie się w środę, 4 stycznia w Krakowie.

Nie żyje o. Kazimierz Fryzeł. Redemptorysta z Krakowa miał 76 lat

W niedzielę, 1 stycznia w Krakowie zmarł redemptorysta o. Kazimierz Fryzeł. Duchowny odszedł nagle w wieku 76 lat. Członkiem Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela był 57 lat, natomiast kapłanem przez 47 lat. Święceń prezbiteriatu udzielił mu w Rzymie papież Paweł VI. Urodził się na terenie diecezji tarnowskiej i przez dłuższy czas był związany z ośrodkami redemptorystów w Tuchowie oraz Lubaszowej. Pełnił między inny funkcję proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Tuchowie, działającej przy bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Pogrzeb redemptorysty odbędzie się w środę, 4 stycznia w Krakowie. O godz. 9:00 w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Zamoyskiego 56 rozpocznie się msza święta pogrzebowa, poprzedzona różańcem. Natomiast o godz. 11.00 na Cmentarzu Podgórskim rozpocznie się uroczystość pochówku zmarłego kapłana. Poniżej nota biograficzna poświęcona zmarłemu duchownemu, umieszczona na stronie internetowej Prowincji Warszawskiej zakonu redemptorystów.

Kim był o. Kazimierz Fryzeł. Nota biograficzna

O. Kazimierz Fryzeł CSsR urodził się 13 września 1946 roku w Łękach Górnych (diecezja tarnowska) z rodziców Andrzeja i Marii zd. Sarneckiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, rozpoczął naukę w szkole zawodowej o specjalności chemicznej w Dębicy. W 1964 roku został przyjęty do Zgromadzenia Redemptorystów. Po odbyciu nowicjatu w Braniewie, pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1965 roku, zaś śluby wieczyste 2 lutego 1975 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 czerwca 1975 roku w Rzymie z rąk papieża Pawła VI. W latach 1966-68 jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie odbywał służbę wojskową w Bartoszycach. Po święceniach pracował jako duszpasterz i katecheta w Tuchowie (1975-76). W latach 1976-82 odbywał studia z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Następnie podjął posługę wychowawcy i wykładowcy w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W latach 1982-84 był socjuszem prefekta studentatu, zaś w kolejnych latach pełnił urząd prefekta studentatu (1984-90). Następnie zamieszkał w domu zakonnym w Lubaszowej (1990-92). W 1992 roku został dyrektorem biblioteki w Tuchowie, zaś w latach 1996-2002 był proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Tuchowie. Z Tuchowa został przeniesiony do Gliwic, gdzie posługiwał jako duszpasterz i rekolekcjonista (2002-08). Od 2008 roku mieszkał w Krakowie. Przez wiele lat był wykładowcą spowiednictwa i kierownictwa duchowego m.in. w WSD Redemptorystów w Tuchowie, WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, WSD Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie, a także w Instytucie Homiletycznym w Krakowie. Przeprowadził wiele serii rekolekcji i dni skupienia dla sióstr zakonnych i kapłanów. Współpracował z wydawnictwem Homo Dei, prezentując czytelnikom najnowsze dokumenty Kościoła. Był autorem wielu książek i artykułów głównie z zakresu teologii pastoralnej i spowiednictwa.

Rozbiórka Galerii Plaza w Krakowie

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki