Tajemnicze bractwo z Krakowa. Chodzą w czarnych kapturach i nie przyjmują kobiet. Kim są?

i

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe/domena publiczna/wikipedia W każdy piątek Wielkiego Postu członkowie Arcybractwa Męki Pańskiej uczestniczą w nabożeństwach pasyjnych w kościele franciszkanów w Krakowie.

Arcybractwo Męki Pańskiej

Tajemnicze bractwo z Krakowa. Chodzą w czarnych kapturach i nie przyjmują kobiet. Kim są?

2023-04-07 7:01

Arcybractwo Męki Pańskiej istnieje w Krakowie już od ponad 400 lat, ale w czasie Wielkiego Postu działalność tej organizacji wzbudza szczególne zainteresowanie. Co piątek, w krakowskim kościele franciszkanów sprawowane jest nabożeństwo pasyjne z udziałem charakterystycznie ubranych i zachowujących się członków Arcybractwa Męki Pańskiej. Przeczytaj na se.pl o historii i zwyczajach tego zgromadzenia.

Historia Arcybractwa Męki Pańskiej. Kim są jego członkowie?

Arcybractwo Męki Pańskiej powstało w 1595 roku w Krakowie, z inicjatywy ks. Marcina Szyszkowskiego. Był on wówczas kanonikiem kapituły katedralnej, a w 1616 roku został biskupem krakowskim. Pierwszymi członkami bractwa byli: kardynał Jerzy Radziwiłł i legat papieski kardynał H. Gaetani, jednak wkrótce dołączyły do nich również osoby świeckie. Zgromadzenie kontemplowało Mękę Pańską, uczestnicząc w procesjach i nabożeństwach, a poza działalnością religijną zajmowało się też pomocą ubogim, chorym i skazańcom. Od króla Władysława IV otrzymało przywilej uwalniania w Wielki Czwartek jednego skazanego na śmierć. Był on prowadzony z krakowskiego Ratusza do kościoła franciszkanów, by następnie samemu zostać członkiem Arcybractwa. Ulica w centrum Krakowa, którą szła procesja ze skazańcem z tego powodu została nazwana Bracką. Dodatkowo Arcybractwo mogło uwalniać z więzień dłużników. Te przywileje zostały zniesione po III rozbiorze Polski. Członkowie Arcybractwa Męki Pańskiej opłacali również pogrzeby ubogim, stąd organizację nazywa się Arcybractwem Dobrej Śmierci. 

Do zgromadzenia należą wyłącznie mężczyźni. Arcybractwo nie prowadzi rekrutacji, chętni sami się do niego zgłaszają. Przyjęcie do organizacji następuje po 2 latach kandydatury. Wśród znamienitych członków Arcybractwa Męki Pańskiej znajdziemy między innymi królów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza oraz Jana III Sobieskiego. W trakcie uroczystości religijnych członkowie bractwa noszą czarne kaptury. To znak, że przed Bogiem wszyscy są równi, niezależnie od posiadanego statusu materialnego czy społecznego. Odsłonięte twarze mają wyłącznie dwaj kalwaryści - najstarsi wiekiem członkowie Arcybractwa, trzymający w rękach drewniane laski zwieńczone czaszkami. Zawołaniem członków Arcybractwa jest hasło: "Memento homo mori", czyli "pamiętaj człowieku o śmierci", choć podczas uroczystości używane jest staropolskie tłumaczenie: "pamiętaj człowiecze na śmierć".

Gdzie i kiedy odbywają się nabożeństwa z udziałem Arcybractwa Męki Pańskiej?

Arcybractwo Męki Pańskiej działa wyłącznie przy kościele franciszkanów w Krakowie. To właśnie w tej świątyni, w każdy piątek Wielkiego Postu (poza Wielkim Piątkiem) o godz. 17.00 odbywają się nabożeństwa pasyjne z udziałem członków bractwa. W jego trakcie śpiewane są psalmy pokutne, a bracia padają na posadzkę i leżą krzyżem. Taka liturgia nazywa się Nabożeństwem XV Stopni Męki Pańskiej. Nabożeństwo kończy się ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego i procesją do zakrystii.

Sonda
Czy obchodzisz Wielki Post?
Nasi Partnerzy polecają