Sąd Rejonowy w Piszu. Pracownik zakażony koronawirusem. Sprawy zdjęte z wokandy

2020-09-28 11:50 SCH
Sąd Rejonowy w Piszu
Autor: Google Street View Koronawirus u jednego z pracowników Sądu Rejonowego w Piszu. Część spraw zdjęto z wokandy.

U jednego z pracowników Sądu Rejonowego w Piszu zdiagnozowano koronawirusa. W rezultacie obowiązkową kwarantanną objętych zostało łącznie 11 osób. Zadecydowano również o zdjęciu części spraw z wokandy.

W niedzielę (27 września) u pracownika administracyjnego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piszu zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. - W związku z tym Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piszu nakazała poddanie się obowiązkowej kwarantannie pracownikom II Wydziału Karnego, za wyjątkiem jednego asystenta sędziego i jednego sędziego - mówi Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Ponadto, obowiązkową kwarantanną objęty został jeden pracownik I Wydziału Cywilnego oraz jeden pracownik III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Obecnie na obowiązkowej kwarantannie przebywa 11 osób, w tym osoba zakażona koronawirusem. Z uwagi na zakażenie koronawirusem u jednego z pracowników w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Piszu zostały zdjęte łącznie trzy wokandy (1 wokanda w dniu 29 września 2020 r. oraz 2 wokandy w dniu 30 września 2020 r.). Na chwilę obecną nie zostały wprowadzone żadne inne ograniczenia w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Piszu.

Dzień profilaktyki onkologicznej w Radomiu