Uniwersytet Opolski uruchamia nowy kierunek studiów. "Jedyny taki w Polsce"

2021-04-29 8:45 mgorecki
Uniwersytet Opolski. Rekrutacja 2021/2022 jedyny taki kierunek w Polsce
Autor: pixabay.com/zdjęcie poglądowe Uniwersytet Opolski. Rekrutacja 2021/2022 jedyny taki kierunek w Polsce

Uniwersytet Opolski od nowego roku akademickiego 2021/22 uruchamia nowy kierunek na Wydziale Teologicznym. Władze zaznaczają: Orientalistyka chrześcijańska będzie jedynym takim kierunkiem w Polsce. Na czym będą polegały studia?

Uniwersytet Opolski przypomina o nowym kierunku, który powstaje na rekrutację 2021/2022. Docelowo, Orientalistyka chrześcijańska ma zaznajomić studentów z problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia, studia mają uczynić z absolwentów ekspertów, którzy będą mogli zaangażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu.

Orientalistyka będzie miała formę stacjonarnych studiów licencjackich, choć zajęcia mają być prowadzone także on-line; ponadto, przedstawiciele Wydziału Teologicznego zaznaczają, że aby ułatwić do kierunku dostęp ludziom pracującym, zajęcia odbywają się głównie popołudniami.

Program studiów to przedmioty z dziedziny nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych, który umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalistów poszczególnych dziedzin nie tylko z Wydziału Teologicznego, ale także innych Wydziałów UO.

Zobacz koniecznie: Uniwersytet Opolski. Rekrutacja 2020/2021. [NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI NA UO]

Dom legendarnego "rzeźnika z Niebuszewa" zmienił się nie do poznania

Orientalistyka chrześcijańska. Po co to?

Uczelniane władze nie zostawiają tego pytania bez odpowiedzi i wymieniają kilka podstawowych przesłanek, które przekładają się też na perspektywę przyszłego zatrudnienia:

  • "wyzwania stające przed społeczeństwami Zachodu, związane z handlem, ale także z migracjami ludności wywodzącej się w dużej mierze ze społeczności orientalnych, wymagają przygotowania wyspecjalizowanej kadry profesjonalnych znawców kultury, religii i kontekstu ich życia. Aby skutecznie odpowiadać na związane z rzeczonymi wyzwaniami zadania potrzeba przede wszystkim zaznajomienia się ze światem orientalnym",
  • "obserwowane w dzisiejszym świecie coraz większe zainteresowanie Orientem wymaga wyjścia na przeciw oczekiwaniom wielu ludzi, chcących poznać wieloraki kontekst kultur i zawiłości świata Wschodu. Dotyczy to także jej chrześcijańskiego ujęcia. Na dzień dzisiejszy w żadnym ośrodku teologicznym w Polsce nie kształci się specjalistów z zakresu orientalistyki chrześcijańskiej, stąd propozycja WT UO wydaje się być atrakcyjnym novum w skali całego kraju",
  • "chrześcijanie Orientu, chociaż w historii chrześcijaństwa wykazali się niezwykle ważnym wkładem w całość dziedzictwa Kościoła, dziś stoją na skraju zapomnienia. Nasze studia mają być jednym z bastionów promocji wiedzy o chrześcijaństwie Orientu".