Radom: Chcesz pracować w policji? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić!

2019-12-02 9:11 MK
policja, radiowóz,
Autor: Eastnews

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego. Podane są już planowane terminy przyjęć.

Rekrutacja będzie planowana w przyszłym roku w sześciu terminach: 27 lutego, 21 kwietnia, 13 lipca, 16 września, 5 listopada, 30 grudnia. Przyjęcia planowane są do Samodzielnego Pododdziały Prewencji w Radomiu, Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu oraz w Komendach Powiatowych.

A kto może pełnić służbę?

Służbę w policji może pełnić obywatel:

  • polski o nieposzlakowanej opinii
  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć osobiście w Komendzie Miejskiej/Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11-ego Listopada 37/59 (parter). We wtorek w godz. 900- 1800 oraz w środę i czwartek, w godz. 900- 1300 (tel. 48 345 31 20, 48 345 31 19, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 29 53, 48 345 20 64).

Informacje dotyczące rekrutacji możecie znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.