Niezwykła akcja

Przeworsk. Marsz dzieci przeciwko przemocy [WIDEO, GALERIA]

2023-06-05 14:07

Przemoc zawsze jest zła - zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje Ogólnopolską Kampanię Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, w którą włączają się instytucje z całej Polski. Jej celem jest podniesienie świadomości, jak i uwrażliwienie społeczeństwa na zjawisko przemocy w rodzinie. O tę wrażliwość walczyli m.in. najmłodsi mieszkańcy z Przeworska.

W 2019 r. Przeworsk dołączył do Ogólnopolskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W poniedziałek (05.06.2023) mieszkańcy spotkali się na czwartym Marszu Przeciw Przemocy.

Wydarzenie dotyczyło bardzo ważnego tematu we współczesnym świecie - tematu przemocy, i nie chodzi tutaj o konkretną jej formę, ale o przemoc jako całokształt zachowań, jako zjawisko wszechobecne w każdej sferze naszego życia.

Spotykamy się z wieloma formami przemocy i na różnych płaszczyznach, może to być:

  • PRZEMOC w rodzinie - gdy któryś z członków rodziny krzywdzi i znęca się psychicznie bądź fizycznie nad pozostałymi domownikami; 
  • PRZEMOC w szkole – gdy jeden uczeń szydzi z drugiego (czasami tylko za to, że nie ubiera się zbyt modnie i markowo), gdy upokarza, stosuje pogróżki, wulgarne słownictwo;
  • PRZEMOC na świecie – wojna – która toczy się w tak bliskim dla nas sąsiedztwie. Uczestnicy marszu podnosili kwestię tego  jak ważne jest by dzieci miały się do kogo zwrócić jeśli w ich domu, wśród rówieśników czy w życiu doświadczają przemocy.

Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel zaznaczał, że dorośli muszą zrobić wszystko, aby już nigdy nie powtórzyła się historia podobna do tej, którą doświadczył 8-letni Kamil z Częstochowy zakatowany przez matkę i jej partnera. Dyrektor SP 2 w Przeworsku Bogdan Sebzda wykrzyczał do zgromadzonych, że dzieci ze wszystkim mogą przyjść do swoich nauczycieli wychowawców i dyrektorów szkół, których rola w przeciwdziałaniu przemocy wobec najmłodszych jest ogromna.

W marszu wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku, Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku. Marsz zakończył się wypuszczeniem setek pomarańczowych balonów w powietrze. W niebo z przeworskiego Ratusza wleciały też gołębie,  symbol pokoju.

Marsz dzieci przeciw przemocy