RZESZÓW: Szpital Miejski i OSP z wsparciem finansowym z Warszawy. Na co pójdą pieniądze?

2019-10-09 18:09 Bartosz Leja
Szpital Miejski i OSP z wsparciem finansowym
Autor: Weronika Kasza Szpital Miejski i OSP z wsparciem finansowym z Funduszu Sprawiedliwości

W rzeszowskim urzędzie miasta podpisano umowę zgodnie z którą fundusze z Ministerstwa Sprawiedliwości wesprą jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Budziwoju i Wilkowyi, umożliwią też Szpitalowi Miejskiemu w Rzeszowie na zakup potrzebnego sprzętu medycznego.

W konferencji prasowej, która miała miejsce w Urzędzie Miasta Rzeszowa uczestniczyli m.in. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, a także Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. W jej trakcie podpisane zostały umowy, zgodnie z którymi Szpital Miejski w Rzeszowie oraz dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w Budziwoju oraz Wilkowyi, dostaną wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości.

Szpital na ulicy Rycerskiej, który otrzyma kwotę ponad pół miliona złotych, jest jedną z najważniejszych placówek medycznych na Podkarpaciu. Corocznie z działań jego pracowników korzysta nawet 245 tysięcy pacjentów. Ze wspomnianej kwoty jest planowany zakup m.in. dwóch ultrasonografów, które zwiększą jakość diagnostyki medycznej.

- Hospitalizujemy rocznie ponad 18 tysięcy osób. Jak ważny jest to szpital, mówią statystyki. W ciągu ostatniego roku zoperowaliśmy blisko 10 tysięcy pacjentów. Jest to szpital zabiegowy, który w dużej mierze służy zespołom ratownictwa medycznego. Pacjenci po wypadkach są przywożeni właśnie do Szpitala Miejskiego i tutaj otrzymują pomoc. Dzięki tym dwóm aparatom USG będziemy w stanie stworzyć diagnostykę izbową, "przedoperacyjną", a następnie diagnostykę "śródoperacyjną", dzięki czemu będziemy mogli zdiagnozować, jak bardzo są uszkodzone niektóre narządy - tłumaczy Grzegorz Materna, dyrektor Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

O roli Ochotniczych Straży Pożarnych mówił z kolei wiceminister Warchoł. Jak zaznaczył, strażacy ochotnicy stanowią niezwykle istotną rolę w lokalnych społecznościach, ponieważ to właśnie oni nie tylko gaszą pożary, ale również bywają pierwsi na miejscach wypadków drogowych, uczestniczą w akcjach ratunkowych, a także biorą udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, nawałnic, czy podtopień. Na jednostki OSP w Budziwoju i Wilkowyi zostanie przeznaczone łącznie 90 tysięcy złotych. Kwota ta będzie przeznaczona na zakup sprzętów hydraulicznych przydatnych do akcji związanych z wypadkami drogowymi.

Jak będzie wyglądać procedura przekazania funduszy? Jak tłumaczy przedstawiciel resortu sprawiedliwości, w ciągu około 10 dni pieniądze trafią do Rzeszowa. Urząd Miasta będzie miał z kolei za zadanie zorganizować przetargi na zakup sprzętu, który zostanie przekazany odpowiednim jednostkom i placówkom.