Apelują o zawieszenie unijnej polityki klimatycznej na czas KRYZYSU

2020-03-25 17:56 abe
Solidarność_flagi
Autor: Andrzej Bęben

Jak na razie Komisja Europejska nie zawiesiła polityki dekarbonizacji. Nadal energetyka konwencjonalna obarczona jest opłatami za emisję dwutlenku węgla. Zdaniem NSZZ „Solidarność” Unia winna zawiesić handel uprawnieniami do emisji CO2, bo inaczej ciężko będzie wyjść z kryzysu wywołanego epidemią.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu. Działa on w 31 krajach (28 krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinie i Norwegii) i obejmuje min. ponad 11 tys. energochłonnych instalacji przemysłowych. Polska gospodarka zasadniczo oparta jest na energii uzyskiwanej z węgla, dlatego przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda zaapelował (24 marca) do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zawieszenie EU ETS. – Żeby odrobić gospodarcze straty spowodowane pandemią, będziemy potrzebować taniej i stabilnej energii. To kluczowa sprawa. Energetyka konwencjonalna, gdy zdejmie się z niej sztuczny koszt w postaci opłat za emisję CO2, będzie produkować tę energię znacznie taniej niż alternatywne źródła. Wybór jest prosty. Albo zawiesimy te opłaty, albo czeka nas zapaść gospodarcza na wiele lat – prognozuje Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S”. Dodać trzeba, że restrykcyjnej polityki klimatycznej UE nie naśladują Chiny, USA, czy Indie, czyli najwięksi emitenci CO2 na świecie.