CZARNY WTOREK w śląskim górnictwie. W środę narada górniczych związkowców

2020-01-21 16:33 abe
węgiel_koszty_złotówka
Autor: Andrzej Bęben

Był czarny piątek, był smutny poniedziałek, a wtorek dla górników nie był różowy. W sprawie wypłaty czternastki w Polskiej Grupie Górniczej nie osiągnięto (na razie) porozumienia. Za to były masówki w Rudzie Śląskiej.. a PGG pośrednio potwierdziła, że Ruch „Pokój” długo nie pożyje, ale ludzie roboty nie stracą.

Zacznijmy od kasy, czyli od 14. Wiemy, wiemy, mało która grupa zawodowa ma takie dodatkowe pensje, ale są one wpisane w układy zbiorowe i górnikom do głowy nie przychodzi, by można było wstrzymać/nie wpłacić tej kasy. We wtorek (21 stycznia) w siedzibie PPG spotkali się związkowcy i zarząd spółki i rozmawiali o wysokości nagród rocznych, czyli tzw. czternastek. W myśl wcześniej podpisanych (w 2018 r.) porozumień 85 proc. nagrody być wypłacanych obligatoryjnie, a reszta uwarunkowana jest od wyników finansowych spółki. Sęk w tym, że słowa, to nie matematyka i jest pole do ich interpretacji. I dlatego, jak mówi się w języku dyplomacji, „rozmowy odbyły się w duchu wzajemnego zrozumienia”, czyli nie osiągnięto porozumienia. Na apel Bogusława Ziętka, lidera WZZ „Sierpień 80”, o potrzebie połączenia sił w zmaganiach m.in. o wyższe płace i zablokowanie importu węgla, zareagowały pozostałe górnicze centrale. W środę będą radzić w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

W ramach wtorkowych konsultacji aktywu związkowego z masami członkowskimi, czyli na masówkach w „Pokoju”, powiedziano to, o czym górnicy z mediów już wiedzą. Ludzie w tej kopalni obawiają się, że „Pokój” będzie zlikwidowany wcześniej niż to przewidywano. Zarząd PGG wydał więc oświadczenie: „W związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi Ruchu Pokój kopalni zespolonej Ruda, Polska Grupa Górnicza informuje, że ewentualne przemieszczenia pracowników Ruchu Pokój będą realizowane w ramach kopalni zespolonej Ruda. Wszyscy pracownicy spółki mają zapewnione zatrudnienie i nie ma żadnych planów dotyczących zwolnień. Obecnie trwają analizy dotyczące planów techniczno-ekonomicznych kopalni, mające na celu wypracowanie najbardziej optymalnego modelu jej funkcjonowania w ramach kopalni zespolonej Ruda”.

Zdaniem związkowców, zarząd przyznaje, że czas „Pokoju” jest policzony i może być wcześniej zamknięta. Niedługo potem związkowcy dostali od zarządu kolejny list-oświadczenie „Nawiązując do prowadzonych rozmów z Organizacjami Związków Zawodowych Zarząd PPG oświadcza, iż w ciągu dwóch tygodni przeprowadzona zostanie ponowna analiza sytuacji w KWK Ruda, w kontekście przyszłości Ruchu Pokój”. – Zarząd cofa się o krok. Warto walczyć! Czekamy na wyniki ponownej analizy – skomentował ostatnie oświadczenie Patryk Kosela, rzecznik „Sierpnia 80”. 30 stycznia mają być w PGG wznowione rokowania płacowe; tym razem z udziałem mediatora. Możliwe, że będą skuteczne. Równie możliwe, że odbędą się „w duchu wzajemnego zrozumienia”.