STOP SMOG – niezamożni mogą dostać dofinansowanie do wymiany ogrzewania

2020-01-17 19:04 abe
węglarka_węgiel_kaflowy
Autor: Andrzej Bęben

W Rybniku, mieście potężnie zasmogowanym w sezonie grzewczym, pomyśleli również o niezamożnych. Miasto przystąpi do rządowego programu STOP SMOG. Jest on adresowany do najmniej zamożnych mieszkających w domach jednorodzinnych (nie należy utożsamiać ich z willami).

„Przedsięwzięcia niskoemisyjne realizowane w ramach Programu będą indywidualnie dopasowane do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i będą obejmowały np. termomodernizację budynków oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych” – informuje rybnicki magistrat. Bo spełnieniu warunków (określonych na 5 kartkach) – i gdy „średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie 1925 zł, i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. obecnie 1375 zł...” – gmina i państwo pomogą w zamianie kopciucha na ogrzewanie bardziej przyjazne dla środowiska.

Spalanie paliw stałych w gospodarstwach domowych, głównie w przestarzałych kotłach i piecach kaflowych, odpowiada za 78,5 proc. emisji benzo[a]pirenu w Polsce i 47 proc. emisji pyłu PM2.5 – podaje Polski Alarm Smogowy. Rządowy program „Czyste Powietrze” zakłada likwidację 3 mln tzw. kopciuchów w ciągu dekady. W opinii ekologów formalności związane z uzyskaniem dotacji są skomplikowane, przez co wydłuża się cały proces likwidacji ogrzewania węglowego. Do końca roku w Polsce podpisano 50 tys. umów. To 2 proc. zakładanego planu – przypomina PAS. W Polsce najbardziej zanieczyszczone są małe i średnie miasta. W 2019 r. na pierwszym miejscu w tej tabeli była Pszczyna – miasto o największej liczbie dni z powietrzem przekraczającym dopuszczalne normy. W tym mieście liczba dni smogowych była prawie czterokrotnie większa od dopuszczalnej. Za Pszczyną, uplasował się Rybnik i Wodzisław Śląski, gdzie dni smogowych było po 110 (norma dopuszcza 35 takich dni).