Jak zdiagnozować OPĘTANIE? Księża diecezji tarnowskiej dokształcą się z EGZORCYZMÓW

2020-01-13 12:21 Adrian Teliszewski
egzorcysta
Autor: archiwum se.pl

Podczas tegorocznych kongregacji duszpasterskich księża diecezji tarnowskiej zajmą się tematyką opętań i egzorcyzmów. Tych zagadnień dotyczą aż dwa referaty. Spotkania zostały zaplanowane w sądeckiej Bazylice św. Małgorzaty oraz tarnowskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Kongregacje duszpasterskie są jedną z form stałej formacji kapłanów. Zgodnie z zarządzeniem biskupa księża są zobowiązani w nich uczestniczyć. Tegoroczne spotkania zostaną niemal w całości poświęcone kwestii opętań i bardziej przyziemnych spraw związanych z dobrami materialnymi.

Referat pt. „Zasady współpracy duszpasterzy z egzorcystami" wygłosi diecezjalny egzorcysta - ks. Artur Ważny, z kolei ks. Józef Partyka przygotował wykład pt. „Kryteria diagnozy i rozeznania opętania. Ujęcie psychologiczne”.

Zaplanowano również omówienie kwestii materialnych, stąd prelekcje pt. „Kapłan a dobra doczesne w świetle Ewangelii” oraz „Zobowiązania finansowe kapłanów diecezji tarnowskiej”

Plan kongregacji duszpasterskich w 2020 roku został opublikowany na stronie diecezji tarnowskiej przez ks. Michała Dąbrówkę, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.


31.01 – Nowy Sącz, Bazylika św. Małgorzaty;
1.02, 8.02 – Tarnów, WSD

9.30 – Modlitwa przedpołudniowa

9.50

- „Przygotowanie i realizacja programu duszpasterskiego w parafii” (ks. Michał Dąbrówka – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego)

„Kryteria diagnozy i rozeznania opętania. Ujęcie psychologiczne” (ks. Józef Partyka – prezes Fundacji „AUXILIUM”, Poradnia Specjalistyczna „ARKA”)

„Zasady współpracy duszpasterzy z egzorcystami” (ks. Artur Ważny – egzorcysta)

11.15 – Przerwa kawowa

11.45

- „Kapłan a dobra doczesne w świetle Ewangelii” (ks. Artur Ważny – ojciec duchowny kapłanów Diecezji Tarnowskiej)

- „Zobowiązania finansowe kapłanów diecezji tarnowskiej” (ks. Marcin Kokoszka – ekonom Diecezji Tarnowskiej)

- Komunikaty

- Słowo Biskupa Tarnowskiego