Kolejna gmina wprowadziła nocną prohibicję! SPRAWDŹ, gdzie nie kupisz alkoholu po 22.00

2019-12-14 17:37 Adrian Teliszewski
Zdrożeje alkohol i papierosy
Autor: Justyna Bortnik

Coraz więcej małopolskich gmin decyduje się na wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Wcześniej taką drogą poszły władze samorządowe między innymi Tarnowa czy Nowego Sącza, teraz dołączają do nich mniejsze ośrodki. Radni gminy Łososina Dolna przegłosowali zakaz handlu napojami wyskokowymi między godz. 22.00 a 6.00.

Rady gmin mają prawo wprowadzać ograniczenia w nocnym handlu alkoholem na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku Łososiny Dolnej z inicjatywą nocnej prohibicji wyszli mieszkańcy. Radni na ostatniej sesji przychylili się do tej prośby i niemal jednogłośnie przegłosowali stosowna uchwałę. Przeciwko niej opowiedział się tylko jeden członek gremium, kolejna osoba wstrzymała się natomiast od głosu.

Zgodnie z wolą radnych, na terenie gminy Łososina Dolna nie będzie można sprzedawać alkoholu między godz. 22.00 a 6.00. Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywa się na miejscu. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od jej opublikowania w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego.