Kto będzie wezwany na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku? Wojskowe Centrum Rekrutacji wyjaśnia wątpliwości

i

Autor: maciekde/cc0/pixabay Na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku mogą być wzywane wyłącznie osoby należące do pasywnej rezerwy, które nie ukończyły 55. roku życia i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej.

Armia wezwie rezerwistów

Kto będzie wezwany na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku? Wojskowe Centrum Rekrutacji wyjaśnia wątpliwości

2022-12-08 15:01

W 2023 roku polska armia planuje wezwać na ćwiczenia wojskowe nawet 200 tysięcy rezerwistów. Wiele osób, które mają przydzieloną kategorię wojskową zastanawia się, czy również one mogą zostać powołane "pod broń". Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie wyjaśnia największe wątpliwości, dotyczące wezwań na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku.

Ćwiczenia wojskowe 2023. Kto będzie wzywany przez armię?

Wokół wezwań na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku narosło bardzo dużo wątpliwości i kontrowersji. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tarnowie w mediach społecznościowych wyjaśniło niejasności, które najczęściej pojawiają się wśród rezerwistów. WCR poinformowało, że w przyszłym roku armia planuje wezwać na ćwiczenia maksymalnie 200 tysięcy osób, co nie oznacza, że ten limit musi być osiągnięty. Wezwania na ćwiczenia będą dotyczyć wyłącznie osób w wieku do 55 lat, posiadających przydzieloną kategorię wojskową. Armia w niewielkim stopniu sięga po specjalistów posiadających kwalifikacje przydatne wojsku, jeśli nie odbyły one wcześniej przeszkolenia wojskowego. Od decyzji o wezwaniu na ćwiczenia wojskowe można się odwołać w terminie do 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie będzie jednak uwzględnione tylko wówczas, gdy zachodzą przesłanki pozwalające na zwolnienie z ćwiczeń.

Wyjaśnienie WCR w Tarnowie w sprawie ćwiczeń wojskowych 2023:

  • W 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Liczba "do 200 tysięcy" powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji.
  • Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia.
  • Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, wojsko w niewielkim stopniu sięga po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby wojska, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego.
  • W myśl ustawy o Obronie Ojczyzny (art. 2 pkt 36) pod pojęciem uregulowany stosunek do służby wojskowej należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy.
  • W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej.
  • Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia.
  • Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni).
  • W czasie pandemii COVID ćwiczenia rezerwy było realizowane w bardzo ograniczonym stopniu.
  • Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
  • Realizatorem ćwiczeń jest dowódca jednostki i to on określa szczegółowy sposób odbywania ćwiczeń (poszczególne zadania przydzielane rezerwistom, charakter służby żołnierza, itp.)
Zatrzymanie sprawcy śmiertelnego wypadku na Kapelance
Sonda
Służba wojskowa powinna być obowiązkowa?